Дискутираха финансовите услуги от програмата на председателството на ЕС

Дискусия с представители на институциите, работодателските, браншовите и неправителствените организации в областта на финансовите услуги и финансовите пазари проведе Министерството на финансите, на която то представи приоритетите от ресора на МФ в проекта на Програмата на Българското председателство на Съвета на ЕС през 2018 г.Тя е част от кампанията на министерството, стартирана след решение на правителството, за популяризирането и дискутирането на конкретните приоритети, които ще бъдат изпълнявани през времето на председателството. На дискусията присъстваха представители на Министерския съвет, Министерството на българското председателство на Съвета на Европейския съюз, Българската народна банка, Комисията за финансов надзор, Фонда за гарантиране на влоговете в банките, Българската фондова борса, „Централен депозитар“ АД, Асоциацията на банките в България, Асоциацията на българските застрахователи, Фонда за компенсиране на инвеститорите в ценни книжа, Българската асоциация на управляващите дружества, Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българската асоциация на дружествата за допълнително пенсионно осигуряване, Асоциацията на дружествата със специална инвестиционна цел, Българската търговско-промишлена палата и Асоциацията на индустриалния капитал в България.

Заместник-министърът на финансите Маринела Петрова подчерта, че по време на Българското председателство се очаква да се проведат преговори по около 17 досиета в областта на финансовите услуги. „България ще бъде в ролята на безпристрастен брокер, за да може да придвижим максимално напред интересите на ЕС и да постигнем съгласие там, където е възможно, с всички участващи партньори“ – заяви заместник-министърът на финансите.

В банковата сфера приоритет е усилената работа по пакета за намаляване на рисковете в банковия сектор, както и продължаване на преговорите по законодателното предложение за Единната схема за гарантиране на депозитите. Очаква се по време на нашето председателство да стартира и досие, относно необслужваните кредити, което ще въведе регулация, свързана както с банковия, така и с небанковия сектор. В небанковия сектор ще се работи основно по мерките за изграждане на Съюза на капиталовите пазари, сред които се открояват законодателно предложение относно пруденциалните изисквания към инвестиционните посредници в посока тяхното намаляване, регулацията на централните контрагенти, включително тези от трети страни, темата за покритите облигации, ревизия на регламентите за европейските надзорни органи и др. „Времето на Българското председателство е етап, в който ЕК в настоящия си състав се очаква интензивно да публикува проекти на законодателни предложения и това още повече увеличава отговорността и обема на работата ни“ – заяви Цветанка Михайлова, директор на дирекция „Регулация на финансовите пазари“ в МФ.

По време на дискусията беше изтъкнато доброто партньорство на МФ както с регулаторите, така и с неправителствените организации в рамките на Работна група 26 „Финансови услуги“ към Съвета по европейски въпроси.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *