Доходът на човек расте с 8.7 %, а разходът – с 11.4 %

Доходът средно на човек от домакинство през второто тримесечие на 2018 г. е 1474 лева и спрямо същия период на 2017 г. се повишава с 8.7 на сто. Общият разход обаче е бил 1331 лв. и се увеличава с 11.4 на сто. Това  съобщиха от пресцентъра на Националният статистически институт /НСИ/.
В структурата на общия доход с най-висок относителен дял e доходът от работна заплата (56.7 на сто), следван от доходите от пенсии (28.1 на сто) и от самостоятелна заетост (6.6 на сто). Спрямо второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на дохода от работна заплата остава без промяна, доходът от пенсии се увеличава с 1.8 процентни пункта, а доходът от извън работна заплата намалява с 1.4 процентни пункта.
В структурата на общия разход с най-голям относителен дял са разходите за храна (31.5 на сто), следвани от разходите за жилище (15.9 на сто), данъци и социални осигуровки (13.7 на сто) и разходите за транспорт и съобщения (12.1 на сто).
Спрямо второто тримесечие на 2017 г. относителният дял на разходите за храна и безалкохолни напитки намалява с един процентен пункт, а делът на разходите за транспорт се увеличава с 0.7 процентни пункта.
През второто тримесечие на 2018 г. настъпва промяна в потреблението на основни хранителни продукти средно на човек от домакинство в сравнение със същото тримесечие на 2017 година. Увеличение се отчита в потреблението на: зеленчуци – от 18.2 на 19.0 кг, мляко кисело – от 7.3 на 7.9 кг, и месо – от 8.2 на 8.6 килограма. Намалява консумацията на хляб и тестени изделия – от 21.6 на 21.3 кг, и на мляко прясно – от 4.6 на 4.4 литра. Без промяна остава потреблението на яйца, олио, фасул зрял и захар.

Индексът на потребителските цени за юли 2018 г. спрямо юни 2018 г. е 100.7%, т.е. месечната инфлация е 0.7%. Инфлацията от началото на годината (юли 2018 г. спрямо декември
2017 г.) е 1.7%, а годишната инфлация за юли 2018 г. спрямо юли 2017 г. е 3.5% . Средногодишната инфлация за периода август 2017 – юли 2018 г. спрямо периода август 2016 – юли 2017 г. е 2.4%.

През миналата седмица Нациожналният осигурителен институт /НОИ/ обяви, че размерът на средния осигурителен доход за страната за месец юни 2018 г. е 875 лв. Средномесечният осигурителен доход за страната за периода от 01.07.2017 г. до 30.06.2018 г. е 855,83 лв. Определеният средномесечен осигурителен доход за страната за посочения период служи при изчисляване размерите на новоотпуснатите пенсии през месец юли 2018 г., съгласно чл. 70, ал. 2 от Кодекса за социално осигуряване.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *