До 11 май студентите кандидатстват за европейски стипендии

Крайната дата за подаване на документите за стипендии и награди на хартиен носител във висшите училища е 11 май 2012 г., информират от образователното министерство.
През настоящата кампания студентите ще могат да кандидатстват за над 16 000 стипендии за срок от 5 месеца и за 7500 награди. Проект BG051PO001-4.2.04 „Студентски стипендии и награди” – ІІ фаза, се изпълнява по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Бенефициент по проекта е Министерството на образованието, младежта и науката чрез дирекция „Висше образование“. Общата сума по проекта е над 46 млн. лева. Партньори на министерството са всички 51 висши училища в България. Проектът започва през 2008 г. и се реализира в двугодишни фази. Това е последният (четвърти) семестър от втората му фаза, като се предвижда и трета фаза за следващи две години. През първата фаза (академичните 2008/2009 г. и 2009/2010 г.) са изплатени 308 626 месечни стипендии и са присъдени 30 412 семестриални награди. В рамките на втората фаза, обхващаща академичните 2010/2011 г. и 2011/2012 г., ще бъдат предоставени общо 320 000 месечни стипендии по 120 лева за до 8 на сто от студентите в редовна форма на обучение и 30 000 еднократни семестриални награди по 200 лева, обхващащи до 10 на сто от студентите в редовна форма на обучение.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *