Дълговете към ФГВБ да се плащат и в евро

Дълговете и лихвите към тях на Фонда за гарантиране на влоговете в банките/ФГВБ/ към държавата да могат да се плащат и в евро. Това предложение е постъпило от Министерството на финансите и от министъра в оставка Владислав Горанов. Предложението за дълговете и лихвите към тях може да стане с анекс към договора за заем, според каченото  днес на Портала за обществени консултации към МС като проекторешение на кабинета.
Общественото обсъждане приключва на студентския празник – 8 декември. Всички плащания според сега действащия договор договора засега са само в лева.
Според обосновката за предложжението курсът на лева е фиксиран към основната европейска валутна единица и няма проблем да се разреши плащания в евро по официалния курс – 1,95583 лева към едно евро. Крайният срок за погасяване на главницата по заема е 15 април 2020 г. Заемът се погасява еднократно на падежа.
Решението цели да допринесе за разширяване на възможностите и улесняване на процеса по изплащането на заема, пише в мотивите за предложение. Знае се, че със средства от този фонд основно се стартира заплащането на щетите, предизвикани от рухването на Корпоративна търговска банка /КТБ/. От него се изплащат гарантираните влогове, което е прието със закон на Народното събрание.

Форсмажорните обстоятелства тогава наложиха  Съветът на изпълнителните директори на Световната банка да одобри финансиране на обща стойност 300 милиона евро по Проект за укрепване на гарантирането на влоговете в България. Този проект бе насочен към укрепване на финансовия и институционалния капацитет на Фонда за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) – публичноправен субект, отговорен за защитата на застрахованите депозити и участващ в запазването на финансовата стабилност в страната.

Подкрепата на Световната банка целеше да помогне за възстановяване на резерва на ФГВБ след провала на четвъртата по големина търговска банка в страната през 2014 г. Изплащането на гарантираните влогове постави под натиск финансовия капацитет на ФГВБ и наложи търсене на ликвидна подкрепа от държавния бюджет. По този начин не само да облекчи натиска върху държавния бюджет, но и да допринесе за запазване на доверието в банковата система на България като цяло. Резултатите целяха укрепване на структурата на финансиране и повишаване нивото на резервите на фонда. В резултат на това Фондът за гарантиране на влоговете  увеличи финансовата си независимост и устойчивост, което  му позволи успешно да изпълнява своите законово регламентирани задължения.

 

Ели ЯНЕВА

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *