Държавата има излишък от 2.5 млрд. лв., но ще го изхарчи.

Бюджетният излишък продължава да расте, като по предварителни и консервативни оценки на Министерството на финансите в края на май той ще достигне 2.5 млрд. лв.

Огромното надхвърляне на приходите над разходите се дължи, от една страна, на повечето данъчни и неданъчни постъпления, а от друга – на отложените държавни разходи. Въпреки рекордния плюс държавата продължава да планира да изхарчи повече от събраното към края на годината. Това значи поемане на още дълг към вече натрупаните нови задължения от 15 млрд. лв. през последните шест години. Виждането на финансовия министър Владислав Горанов е, че през 2016 г. може леко да се свие бюджетният дефицит, но не и да изчезне.

От изнесените числа от Горанов пред бюджетната комисия в четвъртък става ясно, че повечето приходи са основно по линия на ДДС, който се събира от Националната агенция за приходите (НАП). Данните към 25 май показват, че на годишна база увеличението е с над 35%. При ДДС от внос, което се администрира от Агенция „Митници“, има намаление. То е по линия на по-ниските цени на суровините, основно на петрола. Намаляват и приходите от европейските фондове заради по-бавния старт на новия програмен период.

Какво показват числата

Общите приходи към май (данъчни и неданъчни) са нараснали до 10.6 млрд. лв., което е с 11.3% повече от същия период на миналата година. Като причина за добрия резултат Горанов изтъква предприетите досега законодателни промени за повишаване на контрола на приходните агенции и съвместните дейности между НАП, митниците, МВР, ДАНС, прокуратура. „Това дава резултат и е добър пример за добрата съвместната работа на държавните органи“, смята министърът.

Общо събраният ДДС (от продажби в страната и Европейския съюз и от внос) за първите пет месеца е 2.3 млрд. лв., което е с 14.6% повече спрямо същия период на миналата година. Освен споменатите мерки за борба с данъчните измами Горанов посочи като причина за добрите резултати и направените погашения на просрочени задължения от страна на големите данъкоплатци. Но не ги изброи и не каза защо е допуснато забавянето.

При акцизите, корпоративния данък и приходите от осигуровки бюджетът също отчита ръст от около 14% на годишна база.

Неданъчните приходи са 1.647 млрд. лв., което е с около 140 млн. лв. повече. От фондовете от ЕС сме получили 1.332 млрд. лв., което обаче е с около 170 мнл. лв. по-малко от миналата година. Като цяло сегашният излишък е над два пъти по-голям от 2015 г. Тогава към май превишението е било 1.1 млрд. лв.

План за леко свит дефицит

На база на представените данни министърът на финансите прогнозира, че дефицитът в края на 2016 г. ще бъде под заложения в закона за бюджета. Там е записано, че минусът ще бъде 1.8 млрд. лв., или 2% от прогнозния брутен вътрешен продукт (БВП). „Рано е да се правят изводи за цялостното изпълнение на бюджета, но мога да заявя с увереност, че планираният дефицит най-вероятно няма да бъде достигнат“, каза министърът. Според него разходите ще останат в рамките на заложеното в закона за бюджета, а свиването на дефицита ще е изцяло по линия на приходите. Той също така не очаква да има актуализация на бюджета заради необходимост от повече разходи.

„Оттук нататък ролята на министерството е да продължим усилията за подобряване на законодателната рамка, която да ни даде възможност за по-голяма събираемост и респективно да удържим разходната част на бюджета в рамките на гласувания“, каза Горанов. Много е възможно годишното салдо да е по-ниско от планираното, което би се отразило благоприятно на нивото на дълга в средносрочен план“, добави той.

Пенсионните поправки ще се променят

Министърът на финансите Владислав Горанов е готов на отстъпка от предложенията си за промени в Кодекса за социалното осигуряване, засягащи изплащането на пенсиите от универсалните пенсионни фондове. През юни министерството планира да проведе срещи с всички заинтересовани страни, след които ще бъде изготвен нов вариант на законопроекта и ще бъде внесен за одобрение в Министерския съвет. Според Горанов е възможно да се даде право на достигналите пенсионна възраст да избират между еднократно изплащане на натрупаните средства в личната партида, да получават срочна пенсия с право на унаследяване или да получават пожизнена пенсия.

„Получихме становища от почти всички засегнати от промените страни. Вече можем да седнем и без емоции да предложим най-доброто решение“, каза финансовият министър Владислав Горанов. Според него в края на следващия месец е реалистично да има консенсусен вариант, който да бъде предложен за одобрение от Министерския съвет.

Той обаче остава скептичен към възможността пенсиите да са едновременно пожизнени и да се унаследяват, каквото е желанието на пенсионните дружества. Според него има проблем и с възможността хората да си теглят накуп парите от личните партиди. „Проблемът е какво правим, ако човек си изтегли авансово средствата от партидата, изхарчи ги, а след това остане само с пенсията от НОИ, която ще е намалена“, каза министърът. Според него при този вариант човек в крайна сметка ще стигне до социалната система заради ниските си доходи. „Този проблем не е за пренебрегване и трябва внимателно да бъде дискутиран“, смята Горанов.

 

Капитал Daily

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *