Държавата отказа да продаде ДЦК заради висока доходност

Значително покачване в доходността на българските ДЦК беше регистрирано на проведения в понеделник аукцион, на който държавата трябваше да набере 50 млн. лв. На участниците бяха предложени книжа от най-атрактивната емисия със срочност 2.6 години. През май такива ДЦК бяха пласирани при доходност от 0.83%, а в понеделник пазарът поиска за тях 1.20% заради нарасналия политически и икономически риск. Това принуди Министерството на финансите да отхвърли подадените заявки за покупки. Последно подобен неуспех имаше през февруари миналата година малко преди падането на правителството на ГЕРБ.

Участниците проявиха предпазливост

Аукционът за набиране на 50 млн. лв. в понеделник бе заложен в емисионния календар бе очакван от пазарните участници. Инвеститорите поискаха много по-висока доходност, за да купят от книжата, като офертите им са стигнали до 1.61% според официалната информация след търга. Ниско е било и нивото на презаписване – едва 1.01, при коефициент 3.36 на последния аукцион за такива книжа през май. Средно претеглената доходност сега е била 1.20%, а при предишния аукцион 0.83%.

Според Мартин Търпанов, главен дилър на SG Експресбанк, това се дължи на проявената предпазливост от страна на пазарните участници „във връзка с текущата несигурност“. „Освен това влияние оказва предстоящото емитиране на еврооблигации, тъй като участниците искат да видят как ще бъде оценен българският дълг от външните инвеститори в тази ситуация“, коментира експертът. Той визира очакваната продажба на книжа за 1.5 млрд. евро на международните пазари, която най-вероятно ще бъде извършена в края на тази или началото на следващата седмица. В понеделник започна и роудшоуто в три европейски столици, на което България се опитва да подготви големите инвеститори за предстоящото набиране на дълг. Според Търпанов след емитирането на еврооблигациите вътрешният пазар ще се успокои и Министерството на финансите може да повтори аукциона. От ведомството на Петър Чобанов посочиха като причина за отказа на емисията именно роудшоуто в чужбина.

Застраховките срещу фалит скочиха

Причина за поисканата по-висока доходност може да се търси и в покачването на застраховките срещу фалит на държавата (Credit Deafault Swap). За последните две седмици те скочиха от 125 на 140 пункта. Така 5-годишните CDS на България се разминаха с румънските и вече са с 5 пункта по-високи от тях. Причината отново може да се търси в политическата несигурност и напрежението във финансовия сектор след поставянето под особен надзор на четвъртата по големина банка в страната и предстоящото й национализиране. Според специалисти от пазара предстоящото й рекапитализиране със средства от Българската банка за развитие (ББР) и Фонда за гарантиране на влоговете в банките ще успокои пазара. Фондът е един от традиционните участници в аукционите на ДЦК и според непотвърдена информация той не е участвал на аукциона в понеделник, което допълнително е повлияло на негативните резултати. Това донякъде е логично, тъй като ще му трябват пари за влизането в КТБ.

Междувременно експерти коментират, че неуспехът в набирането на 50 млн. лв. няма да затрудни държавата, още повече че предстои привличането на значителен ресурс чрез емисията еврооблигации. Както и при анулирания аукцион през 2013 година, и този път очакванията са, че финансовото министерство ще изчака успокоение на обстановката и ще повтори предлагането на по-късен етап.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *