Държавата съсипва кооперациите

Същността на проблема се крие в липсата на кооперативно банкиране у нас, което в Европа е установена и доказана практика от десетилетия. За съжаление не само, че не се възползваме от натрупания опит в тази област, а и по някакви причини има законова съпротива кооперативните банки да не могат да съществуват по нашите ширини. Законодателната ни база е такава, че целенасочено изключва всякаква възможност за създаване на кооперативна банка. Крайно време е обаче, каквито и задни мисли да стоят зад тази съпротива да се предприемат законови мерки за утвърждаването на кооперативно банкиране в България. Необходимостта от създаване на кооперативни банки у нас е обоснована от европейския опит досега и от положителните ефекти, които имат този род финансови институции за конкуренцията на кредитния пазар.
 
Кооперативният банков сектор в Европа е създаден в отговор на икономическите предизвикателстава и лишения, пред които е изправенонаселението през ХІХ и началото на ХХ век. Създаването им е подтикнато от бедността и мизерията, която цари, особено по време на глада от 1848 г. По това време обикновените хора нямат достъп до кредити, тъй като банките лимитират своето кредитиране и населението е оставено на произвола на лихварите.
Тази картина не ни ли напомня за положението, в което сме днес. Кризата дойде, кредити те секнаха, лихвите се вдигнаха и населението се обърна пак към лихварите, с което влоши положението си още повече. Ако имахме банкови кооперации, дали негативният ефект върху финансовата ни система щеше да е толкова силен? Най-вероятно – не, като се осланяме на резултатите в другите държави с развито кооперативно банкиране. Защо е небходимо да се уреди законодателно възможността за създаване на кооперативни банки у нас? За разлика от България (поради простата причина, че ги няма) кооперативните банки играят централна роля в борбата с недостига и глада. Това е отчетено в нарочен доклад на ООН. Значимостта им се подчертава от това, че:

Обслужват около 857 милиона души, или 13% от населението на планетата;

4 200 европейски кооперативни банки, под шапката на Европейската асоциация на кооперативните банки, обслужват 149 милиона клиенти, включително малки и средни предприятия;

49 000 кредитни съюзи обслужват 177 милиона членове в 96 страни под егидата на Световния съвет на кредитните съюзи;

Финансови кооперации са най-големият доставчик на микрокредитиране за бедните. Изчислено е, че в световен мащаб финансовите кооперации обхващат 78 милиона души, живеещи под линията на бедността от 2 долара на ден.

България се нуждае от коректни финансови кооперации, които да подпомагат малкия и среден бизнес. Още от създаването си кооперативните банки са надежден и основен кредитен партньор на занаятчиите и малките и средни предприятия в Европа. Създавани именно да обслужват домакинствата, местните фермери и предприемачите, кооперативните банки запълват празнина, оставена от големи търговски банки. В известен смисъл задоволяването на икономическите и социални нужди на местните общности е в основата на съществуването на кооперативните банки. Оттук и съществуването в много голяма степен на занаятите и малките и средни предприятия е обвързано с достъпа до кооперативно финансиране. Май само ние не осъзнаваме, че без кооперативни банки голяма част от малкия бизнес просто не съществува. Ето защо UEAPME, голяма международна работодателска организация, представляваща и защитаваща интересите на повече от 12 милиона малки и средни предприятия в Европа, се ангажира да работи в тясно сътрудничество с кооперативните банки. Така ще се гарантира стабилността на малкия и среден бизнес, който е гръбнака на европейската икономика.
Икономиките на Европа, САЩ и Канада се осланят в голяма степен на съществуването на кооперативно банкиране. Защо у нас се продължава с порочната практика да се поддържа статуквото, което е в ущърб на цялото население? Развитието на кооперативните банки по света в много случаи е подхранвано и подкрепяно от външни сили, в това число и правителства. Във Франция участието на правителството е много мащабно в цялата история на кооперативното банкиране. Финландският кооперативен банков сектор е създаден с подкрепата на местните власти. Португалските земеделски кредитни кооперации се радват на небивал растеж от 1970 г. благодарение на правителствената подкрепа. Ето защо е нужно българското правителство да спре съпротивата си срещу кооперациите.

 
Радослав Пашов,  в-к „Свободен народ”

 
„2012 – Международна година на кооперациите“/международна конференция/, Международен панаир – 27 септември, организатори: „Атлас Финанс“ ЕАД, Международен панаир – Пловдив, Фондация „Институт за изследване на кооперациите“

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *