Европейският съюз спаси програмата „Еразъм“

Настоящите и бъдещите студенти, участващи в програмата „Еразъм“, могат да бъдат спокойни, тък като кризата с финансирането е предотвратена, съобщават от Европейската комисия (ЕК).
Недостигът на средства застрашаваше изпълнението на популярната програма за обмен. В последния момент обаче държавите-членки и Европейският парламент (ЕП) постигнаха споразумение, с което на ЕС се дава възможност да покрие недостига в бюджета за 2012 г. и така да премахне несигурността относно финансирането за 2013 г.
Благодарение на споразумението Комисията ще е в състояние да предостави около 280 000 стипендии на студенти по „Еразъм“ през академичната 2013—2014 година.
Със споразумението се избягват и проблеми, свързани с другите инициативи за обмен в рамките на програмата за учене през целия живот („Леонардо да Винчи“ за обучаващите се в професии, „Коменски“ в областта на училищното образование и „Грюндвиг“ в областта на образованието за възрастни), които дават възможност на младите хора и преподавателите да обогатяват уменията си и да увеличават перспективите си за професионално развитие чрез учене или обучение в чужда държава. Споразумението относно бюджета премахва и несигурността, свързана с дейностите по програмата „Мария Кюри“, с която се оказва подкрепа за международната мобилност на изследователите, обяснявар от ЕК.
Така се покрива дефицит от 180 милиона евро в бюджета за 2012 г. по програмата за учене през целия живот. Недостигът по програма „Еразъм“ бе в размер на около 90 милиона евро.
„Много се радвам, че държавите членки и членовете на Парламента достигнаха до споразумение, което представлява значителен стимул за студентите по програма „Еразъм“, както и за останалите бенефициери по нашите програми. Това е положителен сигнал, че Европа се ангажира да инвестира в областта на образованието и придобиването на умения“, заяви европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.
Комисията вече може да прехвърли необходимите средства към националните агенции, които отговарят за изпълнението на „Еразъм“ в страните-членки. След това агенциите ще предоставят средства на бенефициерите по програмата, включително на изпращащите университети и колежи, които плащат месечните стипендии на студентите.
Съветът и Европейският парламент сключиха споразумение и относно бюджета на ЕС за 2013 г., което означава, че ще бъдат отпуснати около 500 милиона евро за „Еразъм“ и 1,015 млрд. евро за програмата за учене през целия живот като цяло.
„Еразъм“ представлява над 40 % от бюджета на програмата за учене през целия живот. Почти 90 % от бюджета на програмата „Еразъм“ се инвестира в мобилността на студентите и преподавателския състав.
В бюджета за 2012 г. има недостиг от 9 млрд. евро общо за всички програми на ЕС. В рамките на днешното споразумение Европейският парламент и Съветът постигнаха съгласие да предоставят 6 млрд. евро допълнително финансиране, за да бъдат покрити най-належащите нужди, като остатъкът (2,9 млрд. евро) ще бъде преведен през 2013 г.
За по-голямата част от бенефициерите, като например участващите в „Еразъм“ студенти, изследователи и предприятия, това означава, че всички суми, планирани за 2012 г., ще им бъдат изплатени в рамките на същата година. Средствата, които се задържат до следващата година, ще послужат за покриване на разходи по проекти в рамките на структурните фондове, по-специално по тези, по които има временно преустановяване на плащанията.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *