Единен патент във всички държави от ЕС

Единен патентен съд ще разглежда исковете за валидиране на изобретения и споровете за права върху изобретения в Европейския съюз.

Неговата работа ще допринесе за по-малко бюрокрация и драстично намаляване на броя на съдебните дела за патенти. Решението за създаване на съда бе взето през февруари тази година, а сега специалистите от Европейската комисия вече са готови с финалните поправки по законовата рамка за общоевропейска патентна защита. Това е регламентът „Брюксел I“, който е достъпен на български език на сайта на Европейската комисия.

Поправките внасят яснота как правилата за компетентността ще се прилагат в контекста на Единния патентен съд и в отношенията между 28-те държави членки.

Съдът ще може да започне работа, след като всички страни от ЕС ратифицират споразумението за единен патентен съд и то бъде одобрено и от Европейския парламент.

Сега изобретателите, които искат общоевропейска защита за своите изобретения, трябва да валидират своя патент във всички 28 държави членки. Това означава минимум 28 дела в различни държави, които имат различно законодателство, огромно количество бюрократични пречки и финансови средства. Единният патентен съд ще сложи край на тези дълги и сложни процедури, като издава решения за валидността и нарушението на европейските и единните патенти за всички договарящи се държави. Така с едно дело изследователят ще може да валидира своето откритие за целия Европейски съюз.

Премахването на бюрократичните пречки, допълнителните разходи и правната несигурност, свързана с наличието на 28 различни и често противоречащи си системи,

прави единния пазар по-привлекателен. Това е много добър пример за това, как политиките на правосъдието могат да стимулират растежа, коментира заместник-председателят Вивиан Рединг – комисар на ЕС по въпросите на правосъдието. За конкурентоспособността на Европа е от ключово значение новаторите да могат да се възползват колкото се може по-бързо от многобройните ползи от дългоочаквания единен европейски патент, допълва Мишел Барние – еврокомисар за вътрешния пазар и услугите.

Усилията за създаването на единен патент, който да има правно действие във всички европейски страни, започват още през 70-те години на XX век, но досега са неуспешни.

Първото предложение на Европейската комисия в тази насока е от април 2011 г. и е резултат на засилено международно сътрудничество. През декември 2012 г. бе постигато споразумение между европейските институции за пакета от документи, регламентиращи единния патент и създаването на общоевропейски съд в тази област. През февруари тази година бе подписано международното споразумение, което трябва да бъде ратифицирано от всички страни членки, за да може съдът да заработи.

Статистиката сочи, че през 2011 г. в САЩ са предоставени 224 000 патента, а в Китай — 172 000. Европа се представя доста по-скромно с 62 000 патента. Една от причините за тази разлика са прекомерните разходи и усложненията, свързани с получаването на патентна защита в рамките на единния пазар на ЕС.

Единният патентен съд ще има местно и регионално присъствие в целия ЕС. Вместо да се водят паралелни дела в националните съдилища,

страните ще могат да получават бързи и висококачествени решения по отношение на всички държави, в които е валиден патентът. Съдът ще бъде компетентен да разглежда спорове относно бъдещите единни патенти и сегашните „класически“ европейски патенти. Исковете за валидиране или нарушаване на патент ще бъдат подавани с единно заявление и без допълнителни административни формалности, като например валидиране и изисквания за превод в държавите членки. Общовалидните решения на съда ще осигуряват достъп на всеки европейски изследовател до пазарите на всички държави членки.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *