Експерти прогнозират слаб ръст на икономиката

Това пише в доклад на Центъра за икономическо развитие, цитиран от БТА. В същото време финансовият министър Симеон Дянков прогнозира растеж от 2,5 на сто  за тази година. От началото на годината той на два пъти намали прогнозите си за растеж.
Промишлеността ще продължава да бъде мотор на растежа вече подкрепена и от някои услуги. Външната търговия остава един от двигателите на националната икономика. Износът (FOB) продължава да расте със сравнително високи темпове – 34 на сто за периода януари-август, достигайки почти 13.2 млрд. евро (при 9.8 млрд. евро една година по-рано). Започналият спад в продажбите в страните от Западна Европа ще се отрази неблагоприятно на българския износ.
В ЦИР очакват износът да продължи да расте, но със значително по-ниски темпове от предходните месеци. Затвърждава се тенденцията износът да расте по-бързо от вноса, което свива дефицита в търговския баланс. Вносът (CIF) за периода януари-август възлиза на 14.4 млрд. евро (при близо 12 млрд. евро една година по-рано) и бележи нарастване от 20.3 на сто. Дефицитът в търговския баланс (FOB/CIF) възлиза на 1.3 млрд. евро или 3.2 на сто от прогнозния БВП, докато за осемте месеца на 2010 г. той е бил 2.2 млрд. евро или 6 на сто от БВП.
Делът на страните от ЕС в износа на България се запазва висок – 61.7 на сто. През 2010 г. този дял е бил 61.3 на сто. При вноса тенденцията е обратна – делът на страните извън ЕС расте от 57.4 на 58.1 на сто под влияние на високите цени на внасяните от тях суровини и енергоресурси. Германия продължава да заема първа позиция както в износа, така и във вноса. За отбелязване е устойчивото навлизане на българските експортни фирми на нови пазари като Китай, ЮАР, Грузия и други.
По предварителни данни преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ), влезли в страната през периода януари-август 2011 г., възлизат на 225.6 млн. евро (0.6 на сто от БВП) или едва една четвърт от привлечените през същия периода на 2010 г. средства в размер на 926.5 млн. евро (2.6 на сто от БВП). Вероятно ПЧИ няма да достигнат официално очакваните 1.5 млрд. евро за 2011 година, пише в доклада.
Натрупаната инфлация за годината едва ли ще надхвърли 2,5 на сто. В края на годината тримесечната безработица (по наблюденията на НСИ) ще се задържи над 11 на сто, а регистрираната месечна безработица ще бъде около 9.5 на сто, смятат експертите на ЦИР.

Финанси

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *