ЕК започва кампания за насърчаване на стажовете

От една страна, стажовете могат да помогнат на младите хора да осъществят плавен преход от образование и обучение към първото си добро работно място. От друга страна стажовете носят ползи и за предприятията, като им дадат възможност да идентифицират бъдещи потенциално отлични служители, които със своите нови идеи биха могли да изиграят ключова роля за продуктивността и конкурентоспособността в бъдеще.
През 2012—2013 г. чрез своите схеми „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ комисията ще осигури финансова подкрепа за общо 280 000 стажа за учащи се от професионалното обучение и висшето образование, информират от комисията.
„We Mean Business ще подкрепи усилията на държавите членки за справяне с безработицата сред младежите, която в някои държави от ЕС е достигнала до неприемливо високи равнища. По-специално, ние искаме да повишим осведомеността за ценността на стажовете в чужбина, които могат да подобрят езиковите умения на участниците и да им помогнат да подобрят увереността в собствените им сили, както и тяхната приспособимост. Нашите проучвания показват, че работодателите дават все по-висока оценка на уменията от този вид.“ Това заяви европейският комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта Андрула Василиу.
От проведените проучвания става ясно, че малко предприятия са осведомени за възможността да приемат стажант в рамките на европейска програма. Кампанията We Mean Business има за цел да промени това положение и да изтъкне ползите от стажовете в чужбина за предприятията.
Кампанията разполага със собствен уебсайт, който съдържа информация и препратки към интернет сайтове относно начините да се организира или да се намери стаж в чужбина в рамките на европейските програми. В държавите членки ще бъдат организирани събития за повишаване на осведомеността, предназначени за търговските камари, агенциите за регионално развитие, организациите за подпомагане на стопанската дейност и други „разпространители на идеи“, които могат да изтъкнат ползите от стажовете в чужбина за предприятията.
Като част от инициативата „Възможности за младежта“, оповестена през декември 2011 г., Европейската комисия увеличи с 30% броя на работните стажове по програмите „Леонардо за Винчи“ и „Еразъм“ за учащи се от сферата на професионалното обучение и висшето образование. През 2012 г. най-малко 130 000 младежи ще получат подкрепа за стаж на работно място в чужбина. Броят на получилите подкрепа следва да нарасне до 150 000 през следващата година.
Проучванията сочат, че стажанти с умения в чуждите езици могат да помогнат на предприятията да навлязат на нови пазари. От друга страна, предприятията, чийто персонал няма необходимите езикови и комуникационни умения, могат да се видят принудени да пресмятат цената на пропуснатите възможности. Според проучване, проведено от Комисията през 2006 г. сред близо 2000 европейски предприятия, в резултат на липсата на езикови умения 11% от респондентите са пропуснали сключването на договор, което е довело до загуби на обща стойност от 50 млн. евро.
В допълнение към кампанията We Mean Busines утре (18 април) Комисията ще приеме обхватен пакет от нови мерки, с които се цели реализирането на възстановяване, придружено от силна заетост. Една от главните му цели ще бъде насърчаването на създаването на работни места в „зелената“ икономика, здравните услуги и ИКТ.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *