ЕК изравнява наказанията за укриване на данъци

Това са само няколко от конкретните идеи, предложени днес от Еврокомисията, с които да се подобри борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци в ЕС, съобщи пресслужбата на ЕК, цитирана от БТА. С днешното предложение комисията възприема цялостен подход за намиране на най-подходящите начини за засилване на съществуващите мерки и предлага евентуални нови инициативи за елиминиране на данъчните измами и укриването на данъци в Европа. Комисар Алгирдас Шемета заяви, че лицата, укриващи данъци, ощетяват обикновени граждани и лишават държавите членки от толкова важни приходи. Ако искаме справедлива и ефективна данъчна система, ние трябва да спрем тази практика. Политическата воля за засилване на борбата срещу данъчните измами е налице и е време да пристъпим към действия, добави той. По изчисления сивата икономика възлиза на почти една пета от средния БВП в различните държави членки, което представлява общо около 2 трилиона евро. Поради глобализацията на икономиката и техническия напредък проблемът не може да бъде разрешен единствено с усилия на национално равнище. Затова комисията предлага триизмерен подход, така че борбата с измамите и укриването да се води на всички равнища. Национално равнище Държавите членки трябва да положат усилия да подобрят административния си капацитет за събиране на данъци, както ясно е посочено в специфичните за всяка страна препоръки. Комисията ще следи отблизо напредъка в тази област, като същевременно ще оказва техническа помощ, ако е необходимо. Националните власти трябва улеснят лицата, които искат да спазват правилата – например чрез въвеждането на доброволни програми за оповестяване. Инструментите на ЕС като обслужване на едно гише и евентуалният данъчен уебпортал също следва да улеснят спазването на правилата. На равнището на ЕС Практиката показва, че действията на европейско равнище за борба с укриването на данъци дават резултати. Например, благодарение на Директивата на ЕС за спестяванията държавите членки си обменят информация относно средства на чуждестранни данъкоплатци в размер на 20 млрд. евро. Предизвикателството сега е да се засили това сътрудничество и да се подобри работата на общите инструменти. В тази връзка е важно държавите членки да постигнат съгласие за преразглеждане на Директивата за спестяванията. Наред с това са предложени някои нови идеи: евентуален европейски трансграничен идентификационен номер, механизъм за бързо реагиране при измами с ДДС и минимални правила на ЕС и наказания за измами и укриване. На международно равнище За да се постигне ефективна борба с укриването на данъци, международните партньори трябва също да прилагат стандарти за управление, подобни на европейските. В тази връзка комисията поиска мандат да договаря строги споразумения за спестявания с важни съседни държави. Преди края на 2012 г. Комисията ще предложи подход на моркова и тоягата за справяне с явлението „данъчен рай“ и мерки за борба с агресивни данъчни консултанти. Контекст На срещата на Европейския съвет през март 2012 г. държавите членки поискаха от комисията да „разработи конкретни методи за подобряване на борбата срещу данъчните измами и укриването на данъци, включително по отношение на трети държави, и да докладва до юни 2012 г.“ Днешното съобщение ще бъде представено на срещата на върха на ЕС в края на юни. Следващи стъпки Комисията ще започне работа по разработването на идеите, набелязани в днешното съобщение. Преди края на годината тя ще представи план за действие за борба с измамите и укриването на данъци с конкретни мерки, които могат да бъдат приложени бързо. Освен това Комисията ще предложи инициатива за справяне с практиките на „данъчен рай“ и агресивните данъчни консултанти.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *