ЕК: Много са пречките за икономическия растеж в България

България трябва да полага непрестанни усилия за реформи, за да възстанови потенциала си за растеж, пише в доклад на ЕК с икономически анализ на страната ни.Работният документ е част отзадълбочен преглед на българското стопанско управлениезаради открити макроикономически дисбаланси, предаде БНР.

Бюрокрацията, корупцията и политическата нестабилност се смятат за едни от най-големите пречки пред извършването на стопанска дейност. Все още не е разработен прозрачен механизъм за определяне на минималната работна заплата и на минималните социалноосигурителни вноски, отбелязват експертите на Еврокомисията.

Промените в заплатите и данъчните политикине доведоха до по-бързо създаване на работни места, особено за ниско квалифицираните работници.

Системата на здравеопазванетое изправена пред значителни предизвикателства – ограничена достъпност, ниска степен на финансиране и незадоволителни здравни резултати

Пречките пред участието на децата в неравностойно положение, и особено на ромските деца в предучилищното и началното образование все още не се отстраняват по последователен начин.

Функционирането нафинансовия секторкато цяло се стабилизира, но продължават да съществуват рискове.

Съществуването сделки между свързани лица при банковите кредити, застраховането и пенсионните фондове, продължават да представляват значителни предизвикателства за надзорния орган. През следващите години Комисията очаква промени в структурата на собствеността в банковия сектор.

Продажбата на банките с гръцка собственост, които държат 20% от пазара, експертите в доклада смятат за възможна заради промените в техните институции майки.

Корупциятапродължава да буди значително безпокойство в България, а отговорът на националните органи продължава да бъде възпрепятстван от слаби и фрагментирани институции.

Оставащите слабости на системата на обществените поръчки ограничават използването на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Ограниченият приток на преки чуждестранни инвестиции и банково кредитиране възпират растежа на частните инвестиции в България. Несигурността иголемият обем на необслужваните кредитиограничават капацитета на банките да разширят кредитирането и са отрицателен фактор за инвестициите, са част от заключенията в анализа на Еврокомисията.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *