ЕК подобрява достъпа на фирмите до обществени поръчки

Основните цели на инициативата са да подпомогнат отварянето на световните пазари за обществени поръчки и да осигурят равен достъп на европейските предприятия до тях. Наред с това трябва да се гарантира, че всички дружества (европейски и чуждестранни) се конкурират при равни условия за обществени поръчки на привлекателния европейски пазар, казват от пресслужбата на ЕК.
Основните моменти в предложението на ЕК за регламент са:

потвърждаване на значителната степен на отвореност на пазара на ЕС за обществени поръчки.
Комисията може да разреши на европейските възлагащи органи да отхвърлят оферти, включващи значителни по обем чуждестранни стоки и услуги, ако тези договори не са предмет на действащи международни споразумения. Това ще се прави при случаи на договори за над 5 млн. евро
при многократни и сериозни примери на дискриминация по отношение на европейски доставчици в държави извън ЕС, ЕК ще разполага с механизъм за ограничаване на достъпа на съответната страна до европейския пазар, ако тя откаже да преговаря за отстраняване на несъответствията при възлагане на обществени поръчки. В отговор на ограничителни мерки офертите, получени от страни извън ЕС, ще бъдат изключвани или ще се налагат глоби.
предложението предвижда увеличаване на прозрачността във връзка с необичайно ниски оферти, за да се предотврати възможността доставчици извън ЕС да упражняват несправедлива конкуренция на европейския пазар.

Обществените поръчки при световния търговски обмен възлизат на около 1 трилион евро годишно. В рамките на ЕС обществените поръчки представляват до 19% от БВП. По принцип пазарът на ЕС за обществени поръчки е силно отворен, което обаче не винаги може да се каже за пазарите на търговските партньори на Съюза, предупреждават от Брюксел. В световен аспект само 25% от световния пазар за обществени поръчки е отворен за участие на международни дружества. Ограниченията, които се налагат, засягат секторите, в които ЕС е силно конкурентоспособен – строителство, обществен транспорт, медицинско оборудване, производство на електроенергия и фармацевтична промишленост.
Сегашната инициатива на ЕК е изцяло съобразена с ангажиментите на ЕС по силата на Споразумението на СТО за правителствените доставки и на двустранни търговски договори. С нея се уточняват международните ангажименти относно работата на европейските възлагащи органи, които ЕС е поел и са от задължителен характер.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *