ЕК предлага да отпадне ДДС за някои стоки и услуги

Европейската комисия предложи да се освободят от данък върху добавената стойност (ДДС) стоки и услуги, които Европейската комисия, органите и агенциите на ЕС предоставят на държавите членки и гражданите по време на криза.

Приложение на намалената ставка на ДДС за доставката на книги съгласно чл. 66, ал. 2 от ЗДДС | Kakda.bg е-списание счетоводни и данъчни новини

Това е вследствие на опита, придобит по време на коронавирусната пандемия. Наред с другото, благодарение на него стана видно, че ДДС, начисляван върху някои сделки, в крайна сметка се превръща в разход при възлагането на обществени поръчки, който оказва натиск върху ограничените бюджети, информира economynews.bg.

Поради това с тази инициатива ще се увеличи максимално ефикасността на средствата на ЕС, използвани в обществен интерес за реагиране при кризи, като природни бедствия и извънредни ситуации в областта на общественото здраве. Също така с нея ще се укрепят органите на равнище ЕС за управление на бедствия и кризи, като например тези, които са в обхвата на Здравния съюз на ЕС и Механизма на ЕС за гражданска защита.

След като бъдат въведени, новите мерки ще позволят на Комисията и на другите агенции и органи на ЕС да внасят и да закупуват стоки и услуги без ДДС, когато закупените стоки и услуги се разпределят при реагиране по време на извънредна ситуация в ЕС. Получателите може да са държави членки или трети страни, като например национални органи или институции (например болници, национални здравни органи или органи за реагиране при бедствия). Стоките и услугите в обхвата на предложеното освобождаване включват например:

 • диагностични тестове и консумативи за тестване, както и лабораторно оборудване;
 • лични предпазни средства (ЛПС), като ръкавици, респиратори, маски, престилки, продукти и оборудване за дезинфекция;
 • палатки, походни легла, дрехи и храна;
 • оборудване за търсене и спасяване на хора, чували с пясък, спасителни жилетки и надуваеми лодки;
 • антимикробни средства и антибиотици, антидоти при химически заплахи, лечения при радиационно облъчване, антитоксини, таблетки йод;
 • кръвни продукти или антитела;
 • устройства за измерване на йонизиращото лъчение;
 • разработване, производство и снабдяване с необходими продукти, научноизследователски и иновационни дейности, създаване на стратегически запаси от продукти; лицензи във фармацевтичната промишленост, карантинни съоръжения, клинични изпитвания, дезинфекция на помещенията и др.
  ЕК изисква от България да сложи ред в разпоредбите си за ДДС - Дебати
  Европейският комисар по въпросите на икономиката Паоло Джентилони заяви: Пандемията от COVID-19 ни научи, че тези видове кризи са многостранни и оказват широкообхватно въздействие върху обществото ни. Бързият и ефикасен отговор е от ключово значение и сега трябва да осигурим най-доброто решение, за да сме подготвени за бъдещето. Днешното предложение подкрепя целта на ЕС да може да реагира при кризи и извънредни ситуации в ЕС. Също така то ще гарантира максимални финансови резултати от усилията за оказване на помощ на равнище ЕС за борба с пандемията и за подпомагане на възстановяването.

Следващи стъпки

Сега законодателното предложение, с което се внасят изменения в Директивата за ДДС, ще бъде предадено на Европейския парламент за становище и на Съвета за приемане.

До 30 април 2021 г. държавите членки ще приемат и ще публикуват законовите, подзаконовите и административните разпоредби, необходими, за да се съобразят с тази директива. Те ще прилагат тези разпоредби от 1 януари 2021 г.

Във всички държави от ЕС, с изключение на Дания, има диференцирани ставки на ДДС - По света и у нас - БНТ Новини
Контекст

Коронавирусната пандемия подчерта значението на последователната, решителна и централизирана подготвеност и реакция на равнище ЕС по време на криза. В този контекст Комисията, ръководена от Урсула фон дер Лайен, вече начерта планове за увеличаване на подготвеността и подобряване на управлението на равнище ЕС по отношение на трансграничните заплахи за здравето и представи градивните елементи на един по-силен Европейски здравен съюз. В същото време Комисията предложи да се засили сътрудничеството между държавите — членки на ЕС, чрез механизма на ЕС за гражданска защита, за да се подобри реакцията при бъдещи природни или причинени от човека бедствия. Например в контекста на новия Европейски здравен съюз Комисията обяви създаването на Орган за реакция при извънредни здравни ситуации (HERA), който да прилага бързо най-авангардните медицински и други мерки в случай на извънредна здравна ситуация, обхващайки цялата верига за създаване на стойност, като се започне от разработването и се стигне до разпространението и използването.

ЕС вече предприе действия в областта на данъчното облагане и митниците в подкрепа на борбата с коронавирусната пандемия и на възстановяването от нея. През април 2020 г. ЕС постигна съгласие да премахне митата и ДДС за вноса на маски и други предпазни средства, необходими в борбата с пандемията. Това освобождаване остава в сила и се изготвят планове за разширяването му. През декември 2020 г. държавите — членки на ЕС, се споразумяха за нови мерки, предложени от Комисията, за да се даде възможност за временно освобождаване от ДДС за ваксините и комплектите за тестване, продавани на болници, лекари и физически лица, както и за тясно свързани услуги. Съгласно изменената директива държавите членки може при желание да прилагат намалена или нулева ставка за ваксини и комплекти за тестване.

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *