ЕК предлага нова схема за презаселване на 50 хил. мигранти

Европейската комисия (ЕК) предлага нова схема за презаселване на поне поне 50 хил. бежанци и пилотни проекти за законна имиграция в Европа като част от новите политики в областта на миграцията и убежището, става ясно от съобщение на пресцентъра на Комисията.

Предвиждат се и нови мерки за връщане на нелегални имигранти в родните им страни.

Брюксел отчита, че към момента са преместени 29 хил. души по квотната система. Най-належащият приоритет сега е да се гарантира, че всички останали отговарящи на условията лица, които са пристигнали в Гърция и Италия до 26 септември, ще бъдат преместени бързо. Очаква се общо около 37 хил. души да бъдат реално преместени по линия на схемата.

Миграционният натиск върху Италия и Гърция обаче продължава да е силен поради все още непреместените лица, пристигнали през 2016 г. и първата половина на 2017 г. Комисията е готова да предостави финансова подкрепа на държавите от Европейския съюз (ЕС), които продължават усилията си за преместване, надхвърляйки съществуващите схеми.

Новата схема за презаселване на ЕС предвижда през следващите две години в Европа да бъдат доведени поне 50 хил. от най-уязвимите лица, нуждаещи се от международна закрила, като им осигури законни алтернативи за достъп до Европа. Новата схема ще бъде въведена до октомври 2019 г. и ще се основава на настоящите схеми за презаселване.

ЕК подчертава, че трябва да се обърне по-голямо внимание на презаселването на уязвимите лица от Северна Африка и Африканския рог, по-конкретно Либия, Египет, Нигер, Судан, Чад, и Етиопия, за да се стабилизират миграционните потоци през Централното Средиземноморие.

Предвижда се и създаването на механизъм за спешна евакуация от Либия.

Предвижда се и подсилване на отдела в рамките на Европейската агенция за гранична и брегова охрана за връщане на нелегални икономически мигранти в родните им страни. Комисията публикува днес и преработен наръчник за връщането.

Държавите членки по външните граници могат, когато е уместно, да използват подхода на горещите точки, за да гарантират, че операциите по връщане могат да се управляват бързо, особено в ситуации на значителен брой пристигащи лица.

Данните на ЕК показват, че в ЕС през миналата година е имало над 1 млн. мигранти, от които половината не отговарят на изискванията за убежище и трябва да бъдат върнати в родните им страни. Вече са издадени заповеди за връщане на 500 хил. души, но са изпълнени около половината от тях.

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *