ЕК приветства включване на лева и куната в ERM II

Европейската комисия съобщи, че приветства решението за включване на българския лев и хърватската куна в чакалнята на еврозоната (ERM II). Тя приветства също решението на Управителния съвет на Европейската централна банка за тясно сътрудничество с двете страни, което отбелязва тяхното влизане в банковия съюз.

Съветът на ЕС одобри новата Еврокомисия | Ureport.bg

Решението на страните по ERM II представлява важен момент в усилията на България и Хърватия да се присъединят към еврозоната. Двете държави трябва сега да участват в механизма без голямо напрежение, без да девалвират централния курс на своята валута спрямо еврото по своя собствена инициатива в продължение на най-малко две години, преди да могат да отговорят на изискванията за въвеждане на еврото. Комисията ще продължи да насърчава и подкрепя усилията на българските и хърватските власти за завършване на процеса на присъединяване към еврозоната, информира economynews.bg.

СЪВЕТЪТ НА ЕС ОДОБРИ СЪСТАВА НА НОВАТА ЕВРОКОМИСИЯ | 5GMedia

Еврото е осезаем израз на европейското единство, благоденствие и солидарност, заявява по този повод председателят на ЕК Урсула фон дер Лайен, цитирана в съобщението. С това решение се признават важните икономически реформи, предприети от България и Хърватия, като същевременно се потвърждава продължаващата привлекателност на единната европейска валута. Ще продължим да подкрепяме и двете страни в следващите заключителни стъпки към присъединяването им към еврозоната, добавя тя.

ЕК очертава плана за непредвидени случаи на Brexit - News.bg

Много се радвам да приветствам България и Хърватия като членове на ERM II – важен етап по пътя към въвеждането на еврото като национална валута, посочва зам.-председателят на ЕК Валдис Домбровскис. Двете страни работиха усилено, за да стигнат до тази точка, дори в разгара на пандемията. Това е свидетелство за привлекателността на нашата обща валута – все още сравнително млада, но много успешна в световен мащаб, казва той.
България и Хърватия положиха огромни усилия, за да се подготвят за влизане във валутния механизъм и банковия съюз, допълва еврокомисарят по икономическите въпроси Паоло Джентилони. Тези усилия днес дадоха резултат. В криза и несигурност това решение изпраща послание за доверие в еврото и яснота, че България и Хърватия ще бъдат следващите страни, които ще го въведат, отбелязва еврокомисарят.
ЕК приветства и това, че България и Хърватия са поели ангажимент да запазят скоростта на реформите и да постигнат устойчиво икономическо сближаване по пътя към въвеждането на еврото. За тази цел всяка от двете страни пое ангажимент да осъществи по-нататъшни реформи при участието си във валутния механизъм, в съответствие с насочената към стабилност цел на механизма.

Нова Еврокомисия - нов късмет (ОБЗОР) - Политика - Стандарт Нюз

България и Хърватия поеха ангажименти в областта на политиката, за да осигурят безпроблемното преминаване към валутния механизъм. Страните по валутния механизъм възложиха на комисията и на ЕЦБ да наблюдават ефективното изпълнение на тези ангажименти.
Комисията проследи изпълнението на ангажиментите на България по надзора на небанковия финансов сектор;
законодателството за несъстоятелността и за борбата с изпирането на пари; управлението на държавните дружества. Комисията прецени, че тези четири ангажимента са били ефективно изпълнени от българските власти. Тя представи тази своя положителна оценка на страните по валутния механизъм, се посочва в съобщението.

Приемане на еврото в България - предимства и недостатъци

Валутният механизъм ERM II бе създаден на 1 януари 1999 г. като наследник на първоначалния валутен механизъм (ERM), за да може колебанията във валутния курс между еврото и други валути на държави от ЕС да не нарушават икономическата стабилност в единния пазар, както и за да се помогне на страните извън еврозоната да се подготвят за присъединяване към общата валута. В ERM II централният валутен курс за валутата на държава от ЕС извън еврозоната се фиксира спрямо еврото и колебанията на валутата спрямо този курс могат да бъдат само в определени граници.
България и Хърватия обявиха съответно през юли 2018 г. и юли 2019 г. намерението си да се присъединят към валутния механизъм и се ангажираха да изпълнят мерки за безпроблемното им участие във валутния механизъм, преди да се присъединят. Страните по валутния механизъм поискаха от ЕЦБ и ЕК да наблюдават изпълнението на тези предварителни ангажименти. Двете институции изготвиха положителни оценки на предварителните ангажименти.
Решението за присъединяването на България и Хърватия към валутния механизъм бе взето с взаимно съгласие на всички страни по механизма. Страните по валутния механизъм включват министрите на държавите от еврозоната, председателя на ЕЦБ и министрите и управителя на централната банка на Дания, като единствената държава от ЕС извън еврозоната, която участва в механизма.
За да въведе еврото, държавата трябва да е постигнала висока степен на устойчиво икономическо сближаване, което се разглежда при съпоставяне с изискванията за конвергенция (ценова стабилност, стабилни обществени финанси, дългосрочни лихвени проценти и стабилност на валутния курс).
Изискването за конвергенция по отношение на стабилността на валутния курс предвижда участие във валутния механизъм. Дадена държава от ЕС трябва да участва в механизма без голямо напрежение в продължение на най-малко две години, преди да може да отговори на изискванията за въвеждане на еврото, пише в съобщението. /БТА

 

 

 

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *