ЕК проверява прилагането на правилата за свободната конкуренция в газовия сектор

В България проверката обхваща Българския енергиен холдинг и двете дъщерни дружества „Булгаргаз“ и „Булгартрансгаз“, както и частни компании, съобщават от Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Комисията ще разследва прилагането на правилата за свободна конкуренция в търговията и разпределението на природен газ, както и спазването на ангажиментите за достъп на трети страни до газопреносната мрежа, които могат да бъдат нарушени едностранно или въз основа на двустранни споразумения. Комисията изрично подчертава, че извършването на проверка не означава, че компаниите нарушават антитръстовите правила. Желанието на комисията е да провери условията на функциониране на единния европейски енергиен пазар и възможностите му да гарантира сигурни доставки на достъпни цени.
Българската държава неколкократно е поставяла въпроса за намиране на решение за задължителното обявяване на свободните капацитети по транзитните газопроводи (съобразно изискванията на Третия европейски енергиен либерализационен пакет), които са предмет на клаузи за конфиденциалност в двустранните договори с „Газпром“. Дискутирана е и темата за равнопоставено третиране на всички държави по проекта „Южен поток“, в двустранните договори с „Газпром“, като предимство в тях да има европейското право, както и участие на представители на Европейската комисия в преговорите по газовите въпроси на държавите членки с трети страни.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *