ЕК хвърля 63 млрд. евро срещу безработицата

Бюджетът на ЕС успешно допълва националните усилия, като съсредоточава инвестициите върху приоритетните области, определени в стратегията на ЕС за растеж „Европа 2020“. В същото време се вземат отчитат трудната икономическа среда и натискът върху националните бюджети, се казва в становище на ЕК.  Проектобюджетът предизвика бурни реакции сред националните правителства. Франция първа обяви, че няма да подкрепи този бюджет. Подобно е и мнението на Германия. Според националните правителства е нереално да се иска увеличение на европейския бюджет, при непрекъснатия натиск за съкращаване на националните бюджети. Проектобюджетът на ЕК за 2013 г. замразява бъдещите разходи – повишението на поетите задължения (т.е. утрешните плащания) е на нивото на инфлацията (2 процента). Проектът замразява и административния бюджет на Комисията на ниво, много по-ниско от инфлацията, като освен това намалява персонала с 1 процент – първата стъпка към постигане на целта да се намали персоналът с 5 процента за 5 години. Проектобюджетът за 2013 г. предлага увеличаване плащанията с 6,8 на сто, което допринася пряко за постигането на икономически растеж и създаването на работни места в Европа. Бюджетът на ЕС трябва да изпълнява своите договорни задължения от настоящата и предходни години към държавите членки и други получатели на средства. За растеж, благоприятстващ създаването на работни места в Европа, са предвидени плащания от 62,5 млрд. евро. Специално усилие бе положено по отношение на Рамковите програми за научни изследвания (9 млрд. евро, увеличение с 28,1 процента спрямо 2012 година), Програмата за конкурентоспособност и иновации (546,4 млн. евро, увеличение с 47,8 процента), структурните фондове и Кохезионния фонд (49 млрд. евро, увеличение с 11,7 процента), програмата за учене през целия живот (1,2 млрд. евро, увеличение с 15,8 процента), обещаха от комисията. „Напълно сме съгласни с предишни заключения на Европейския съвет, които призовават за по-добро използване на средствата на ЕС, за да се помогне на Европа да излезе от кризата,“ заяви Януш Левандовски, еврокомисар за бюджета и финансите. „При сегашните обстоятелства националните бюджети и бюджетът на ЕС са повече от всякога две допълващи се страни на една и съща монета – докато държавите членки са изправени пред болезнени, но необходими ограничения на разходите, бюджетът на ЕС се съсредоточава върху инвестициите и по този начин действа като пакет за борба с кризата. Няма да възстановим икономическия растеж само чрез ограничаване на разходите. Европа трябва да започне да инвестира разумно за собственото си бъдеще още днес. Това е предназначението на бюджета на ЕС, това е целта на проектобюджета за 2013 година“, подчерта еврокомисарят.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *