Електронната държава влиза в действие

През 2015 г. българските граждани ще получат достъп до редица нови електронни услуги от държавата, което ще позволи оптимизацията на множество административни и регулационни режими, както на централно, така и на общинско ниво.

Вече 206 общини използват софтуера за обработка на местни данъци и такси „Матеус“ – в това число и Столична община, като са обхванати и всичките й райони.

В процеса на реализация на услугата с промени в Закона за местните данъци и такси се разширява обхватът на получаваните от МВР данни с оглед допълнително подпомагане на общинските администрации при формирането на данъчни задължения за превозни средства.

Услугата ще позволи от месец януари 2015 г. да се избегне необходимостта от деклариране на придобитите моторни превозни средства с един собственик в отделите за местни данъци и такси на общините, като това става по електронен път.

Програмният продукт е разработен от „Информационно обслужване“ АД по поръчка на Министерството на финансите и се предоставя безплатно на местните власти.

В ход е разширяването на централизираната компонента на продукта, която ще позволи онлайн обмен на важна информация към и от общинските администрации, като стъпка към поетапната реализация на услуги на електронното управление.

С безплатен персонален идентификационен код (ПИК), който може да се получи от данъчната администрация по местоживеене, гражданите ще могат да правят проверки както в данъчно-осигурителната си сметка в Националната агенция за приходите (НАП), така и на задълженията си за местни данъци и такси без необходимост от електронен подпис. Към момента тази услуга е активна за София-град и община Велико Търново.

В ход е пилотно тестване на услуга за предоставяне на данни от общините в МФ, която ще даде възможност за онлайн проверка за неправомерно ползване на облекчения в повече от една община и събиране на обобщена информация за задълженията и приходите от местни данъци и такси в страната.

Централизацията на информацията ще позволи преглед на задълженията за данъчно задължени лица във всички общини, което ще елиминира възможността да се ползват многократно данъчни облекчения, като например за регистрирано основно жилище.

Министерството на финансите планира внедряването на допълнителни функционалности за онлайн подаване на декларации за придобити имоти, обработка и връщане на отговор на подателя за статуса на приетия документ и др.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *