Електронните болнични влизат в сила от 1 май

Електронните болнични листове започват да действат от началото на другата седмица –  1 май 2017 г., когато влизат в сила предвидените  промени в условията за приемането им  в електронния регистър, съобщиха от НОИ. Вече няма да се приемат некоректни данни от издадени болнични листове в Електронния регистър на болничните листове, като задължените лица ще бъдат уведомявани за това.
На интернет страницата на НОИ (www.nssi.bg) са публикувани изменения и допълнения във функционалните изисквания към външните програмни продукти, чрез които се представят данни. В ново Приложение №4 към тях са обявени проверките, извършвани върху представяните данни от издадените болнични листове, от програмните продукти на НОИ за тест и прием и несъответствията, с които данните не се приемат в Електронния регистър на болничните листове и решенията по обжалването им (ЕРБЛРО).
За да бъдат приети данните от всеки издаден болничен лист в Електронния регистър, е необходимо в лечебното заведение да се създаде правилна организация на работа и органите на медицинската експертиза да използват програмни продукти, които съответстват на утвърдените функционални изисквания.
НОИ информира, че не се променя начинът на регистриране на потребителите на ЕРБЛРО, достъпът до програмните продукти и приложения на НОИ, както и структурата на входната информация, изготвяна от външните продукти. Публикуваната версия на програмния продукт на НОИ за самостоятелна работа съответства на утвърдените изискванията, поради което няма да бъде публикувана нова версия.

Наскоро НОИ беше удостоен с престижната награда за уеб-приложението „Интегрирана система за електронен обмен на документи и данни „, чрез което бе постигнато пълното електронизиране на обмена на данни между лечебните заведения, осигурителите и НОИ за изплащане на парични обезщетения.
„Тази награда е за IT и бизнес екипите в НОИ, които реализираха интегрираната система. Тя е авторитетно признание, че с използването на дигиталните решения за по-добро обслужване на потребителите, НОИ се развива в правилната посока“, заяви при получаването на приза управителят на НОИ Бисер Петков.
В категорията „Публична институция с най-добри практики за взаимодействие между администрацията и гражданите“ се удостояват публични администрации и лидери в България и Централна и Източна Европа, които са пионери в използването на дигиталните комуникационни канали за постигане на по-ефективно и прозрачно взаимодействие с гражданите и бизнеса. Наградите на Webit се фокусират върху качеството и ефективността на бизнес моделите и иновативните решения на публичните организации в контекста на новите технологични реалности и тяхната социална значимост в съвременния дигитален свят, като акцентът е поставен върху държавите от Централна и Източна Европа.

 

Стефан ПРОНЧЕВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *