Енерго-Про Продажби АД поиска отписването си като публична компания

Енерго-Про Продажби АД поиска отписването си като публична компания, става ясно от подаденото до БФБ-София съобщение.

На 8 юни Енерго-Про Продажби АД внесе в Комисията за финансов надзор заявление за отписване на дружеството и на издадените от него емисия акции от регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, воден от КФН, гласи съобщението.

Ходът на компанията е в изпълнение на намерението, заявено в търговото предложение, отправено от Енерго-Про Варна ЕООД до останалите акционери, и с оглед постигнатите резултати от него.

Преди търговото Енерго-Про Варна ЕООД притежаваше и 90,44% в Енерго-Про Продажби АД, като делът вече достигна 98,75% – процент, който предизвести края на публичния статут на двете дружества, както Investor.bg писа по-рано.

Искането на Енерго-Про Продажби АД е на основание чл. 119, ал.1, т.3, буква „а“ от Закона за публично предлагане на ценни книжа (ЗППЦК), или с други думи – в резултат на приетите условия по търговото предложение от останалите акционери в компанията.

Решение за отписване на дружеството трябва да вземе заместник-председателя, ръководещ управление „Надзор на инвестиционната дейност“ в КФН, Владимир Савов.

Според ЗППЦК с влизане в сила на решението на заместник-председателя за отписване от регистъра на публично дружество от неговия устав отпада посочването, че дружеството е публично. Дружеството е длъжно да заяви за вписване в Търговския регистър промяната, както и да представи актуализиран устав по реда на чл. 174, ал. 4 от Търговския закон. След решението акциите на дружеството не могат да бъдат търгувани на регулиран пазар на ценни книжа.

Припомняме, че в понеделник стана ясно, че искът, който Енерго Про е подала в арбитражния съд, е на стойност 54 млн. евро. Това са разходи, които не са били възстановени на компанията в периода 2012 – 2014 г. Чешката компания започна арбитражната процедура през юли 2013 година. На 26 май 2015 г. искът е регистриран от Международния център за уреждане на инвестиционни спорове на Световната банка (ICSID).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *