ЕП прие на първо четене да отпаднат годишните отчети за микрофирмите

Микрокомпаниите могат да бъдат освободени от задължението да съставят годишни счетоводни отчети, съгласно предложението за изменение на счетоводните правила в Европейския съюз, което беше прието на първо четене от евродепутатите, съобщиха от информационното бюро на Европейския парламент в България. Въпреки това, микропредприятията ще трябва да продължат да водят отчети за своите търговски сделки и финансово състояние. Предложеното изключение в счетоводните правила на ЕС ще се прилага спрямо компании, които отговарят на следните критерии: общ баланс 500 000 евро, чист оборот 1 000 000 евро и/или 10 души среден персонал през финансовата година. Европарламентът, обаче, изтъква в своя доклад, че държавите членки трябва да имат правото на избор дали да освободят микропредприятията от тези счетоводни задължения, като вземат предвид по-специално положението на национално равнище по отношение на броя предприятия, които не надхвърлят тези прагове. ЕП призовава също така за общо преразглеждане на четвърта и седма директиви относно дружественото право през 2010 г., като вниманието трябва да бъде по-специално насочено към намаляване на административната тежест за микропредприятията и към опростяването на изискванията за финансова отчетност към тях. Настоящето законодателно предложение ще позволи на държавите членки да опростят бизнес средата и по-специално изискванията за финансова отчетност за микрокомпаниите, с цел да се засили тяхната конкурентоспособност и да се разгърне техният потенциал за растеж. Около 7.2 милиона предприятия в ЕС трябва да представят отчети съгласно европейските счетоводни директиви. От тях 5.4 милиона (около 75%) са микропредприятия, например магазини за цветя или фризьорски салони. Като цяло те извършват дейност на местно или регионално ниво, с малко или без да са ангажирани в трансгранична дейност. Проектозаконодателството се разглежда в момента на първо четене, като по него няма постигнат компромис. Предложението е блокирано в Съвета на министрите от 9 държави членки.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *