ЕС постигна съгласие за обвързване на бюджетните разходи със законността

Германското председателство на Съвета на ЕС и Европейският парламент съобщиха, че са постигнали предварително съгласие за въвеждане на условие за обвързване на бъдещите разходи от общия бюджет със състоянието на върховенството на закона.Уточнява се, че предстои официалното утвърждаване на споразумението. Новото изискване ще позволи бюджетът на ЕС да бъде защитен, когато се установи, че нарушенията на принципите на върховенството на правото в някоя държава от Общността засягат или може да засегнат правилното управление на общия бюджет или защитата на европейските финансови интереси по достатъчно пряк начин, гласи договореният текст.
Новата мярка обхваща всички бюджетни разходи и се предвижда да бъде прилагана не само в случаи на корупция и измами, а и при незачитане на основните ценности на ЕС, уточнява ЕП. Отбелязва се, че държавите от ЕС са длъжни да следват ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, равенството, правовата държава, както и на зачитането на правата на човека, включително на малцинствата. Тези ценности са общи за държавите в общество, чиито черти са плурализмът, недискриминацията, търпимостта, справедливостта, съпричастието и равенството между жените и мъжете, е записано в договора за ЕС.
ЕП настоява данъчните измами и укриването на данъци да бъдат възприемани като възможни нарушения на върховенството на правото, включително и отделните случаи. Допълва се, че според договорените текстове като заплаха за законността следва да се възприемат заплахите срещу независимостта на съдебната власт, липсата на преразглеждане на произволно постановени или незаконни решения, ограничаването на средствата за правна защита.
Евродепутатите са прокарали възможност крайните получатели на бюджетни средства като студенти, земеделци или неправителствени организации да могат да подават до Европейската комисия искане за продължаване на изплащането на бюджетни разходи в случай на решение за спиране на средствата за дадена държава. По тяхно искане се предвижда срокът, в който институциите на ЕС взимат решение за ограничаване или спиране на бюджетните средства към някоя страна, да бъде съкратен на 7-9 месеца от установяването от ЕК на нарушение.
Месец по-късно Съветът на ЕС ще трябва да вземе решение по предложение на комисията, като се допуска в отделни случаи този срок да бъде до три месеца. Решенията на Съвета на ЕС ще бъдат приемани с квалифицирано мнозинство (55 на сто от държавите в ЕС, представляващи 65 на сто от европейското население).
По-рано тази година ЕС реши новият седемгодишен бюджет да бъде 1,824 трилиона евро. От тази сума 750 милиарда евро ще бъдат насочени към възстановяването на икономиката, пострадала от панедмията от Ковид-19.

 

Митко НЕСТОРОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *