ЕС: Условията за живот и работа в България се влошават

Това се посочва в препоръка на Съвета на ЕС по българската национална програма за реформи за тази година, предаде БТА. Документът има и становище на Съвета по актуализираната Конвергентна програма на България за периода 2011-2014 г.
За около 66% от възрастните хора у нас има риск да изпаднат в бедност – дял, който е значително по-висок от средния за ЕС, се посочва в документа. Според наличните данни условията на живот в България са се влошили през последните няколко години.
Ниската ефикасност на обществените услуги остава пречка пред растежа на България, отчита още ЕС. Проблем има с държавната администрация и качеството на работа на служителите или ключовите ведомства.
Делът на нередностите при възлагането на обществени поръчки е до 60 на сто от всички проверени процедури, като при големите публични инфраструктурни проекти, при които органите имат задължение да упражняват предварителен контрол, този дял е още по-висок, са казва още в анализа на ЕС.
Инвестициите са малко, а приходите от данъците върху енергията и транспорта намаляха като дял от БВП и в сравнение с данъците върху труда, които са значително по-високи от средното за ЕС равнище. Достъпът до енергийния пазар е възпрепятстван от ограничената конкуренция и непрозрачните механизми за ценообразуване, пише в документа.
Според ЕК след значителното подобрение на бюджетното салдо на България през 2010 г. плановете за фискална консолидация през текущата година следва да се изпълняват според предвиденото и дефицитът да бъде намален под референтната стойност от 3 на сто от БВП, в съответствие с препоръката на Съвета от 13 юли 2010 г. Според документа в актуализираната програма не е представена достатъчно подробна информация за планираните бюджетни мерки за постигане на бюджетните цели през 2012-2014 г.
До края на следващата година се препоръчва нашата страна да продължи с ефективното изпълнение на бюджета.
Да се повиши конкурентоспособността, да се подпомогнат хората в намирането на работа, да се защитят най-уязвимите групи от населението се отбелязва още в препоръките.
Съветът препоръчва още България да премахне пречките за навлизане на пазара, разпоредбите за гарантирана печалба и контрола на цените, както и да осигури пълна независимост на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране, за да се отворят пазарите на ток и газ за по-голяма конкуренция.
Трябва да се довърши и започналата пенсионна реформа,  да бъдат ускорени някои от ключовите й мерки, които биха спомогнали да се повиши възрастта за пенсиониране и да се намали ранното напускане на пазара на труда, като постепенно се увеличава продължителността на социалното осигуряване.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *