Етичната банка: пари за човека, а не за пазара

За етичните банкови институции и техните акционери, вложители, инвеститори и кредитополучатели понятията „пари“ и „етични банкови практики“ са инструменти за човешкото развитие. Тези характеристики се различават с тези на мейстрийм финансите, които се предизвикват основно от пазарните сили, стойността на акциите и финансовата възвращаемост.

В началото на 90-те години  на миналия век  първи опит да се разработи положителен етичен контрол беше направен в Холандия,. Този положителен скрининг включва метод „Най-добрите в класа“, където са сравнени фирмените  изяви с тези на конкурентите. Този тип скрининг после бе доразработен.

 Стандарти за скрининг

Разработени са и скрининг услуги сега са широко предоставени на банките, застрахователни дружества, управляващи активи, частни банкери, институции и заможни личности. Повечето акции на борсовите компании са имали някаква форма на етичен контрол върху тяхното социално и екологично поведение. Затова и етичните фондове или управителите на активи може да представляват диверсифицирани портфейли,  основани  предимно на комбинирани  отрицателни и положителни етични критерии. Някои от тези средства,като например на групата Triodos Bank, също са активно участващи в проекти, гласувани и приети на събрания на акционерите.

Етичният инвестиционен фондов пазар се развива бързо и много от масовите банки предлагат такива продукти. Днес има повече от 600 етични инвестиционни фонда в цял свят, а броят им непрекъснато се увеличава. Ако въпреки етичният характер на тези продукти се получава  разлика  по отношение на количеството и съдържанието на положителни и отрицателни критерии, тогава може да бъдете сигурни, че определен етичен контрол е бил приложен неуместно.

Пътят на решенията от масата на заседателна зала чрез инструментите за управление трябва да се  интегрира в  работата на вътрешните структури чрез адекватен контрол. Въпреки това висококачествената корпоративна отговорност все още е изключение. В отговор на нуждите на клиентите, подготовката и позициониране за бъдещето, или като резултат от просветено лидерство, това развитие все пак ще расте и така трябва да бъде при решаване на етични въпроси и дилеми. Чрез прилагането на контрол върху техните инвестиции, етичните фондове, институционални инвеститори, както и пенсионни фондове,  оказват влияние върху управлението и постепенно се налага корпорациите реагират с подобрена прозрачност, отчетност и отговорност.

В най-добрите обстоятелства етичен контрол и натиск от страна на инвеститор може да допринесе за процес на засилено наблюдение, разпити, размисъл , етично изменен бизнес принцип и следователно адаптиран за вземане на решения. По-добрата отчетност, външният социален и екологичен одит, разработване на социални проекти и насоки на околната среда в кодексите за корпоративно управление, както и обратна връзка с анализатори и обновяване на разпоредбите могат да доведат до система на постоянно обновяване на етиката, упражнявана от  корпорациите.

Социално отговорни инвестиции са от съвсем различен характер при етичната банка, тъй като става дума за възможност да се въздейства върху поведението на дружество чрез предоставяне на капитал. Етичното банкиране, както  е описано по-долу се отнася главно към директното финансиране и заеми.

 

Етично банкиране

Етично банкиране осигурява директни финанси чрез отпускане на заеми и рисков капитал, за да се изпълнят финансовите нужди на избрани предприемачи, организации и бизнес. Кооперацията като  движение от началото на 20-ти век, е пример за това как задоволяването на основните нужди може да бъде изпълнено чрез форми на сътрудничество и взаимност. Съвременните форми на сътрудничество извън фокусиране върху нуждите са справедливата търговия и микрофинансиране – движения, съчетаващи икономически със социалните ценности и са крачка напред в разбирането и практиката на братство и солидарност в глобален икономически контекст. Кооперативното движение и новите социални движения от 60-те години са разработили практика на етичното банкиране. В живота кооперативните и нови социални банки съществуват едновременно.

Институциите за микрофинансиране съсредоточават усилията си в последните  40 години в нови социални банки или частни банки за развитие, но те все още не са учредени докрай като статут. Импулс за тяхната мисия идва от признаване на социалното и човешко развитие, което се нуждае и от високо  качество на живота, включително грижа за околната среда. Те преценяват  процесите на работата с пари не само по крайните резултати. Те виждат сътрудничеството не само като процес на взаимна помощ между членове, а като смяна на интерес към нуждите на други хора в местен или в глобален контекст. Искат да останат верни на своите ценности, но растежът не е самоцел, а финансовата рентабилност се разглежда като условие за по-нататъшно развитие.

Тези импулси са подобни на тези като при управлението на неправителствените организации  –  Amnesty International, Грийнпийс и Приятели на земята, те се харесват на гражданите, които са убедени, че могат да играят активна роля в този глобален и личен процес на развитие.  Основателите на GLS Bank в Германия през 1974г. бяха първите, които се концентрират върху качествата на „ заем пари“ /до потенциално стимулиран човешки интерес/и „пари за подаръци“ /най-продуктивен капитал /. Те също така се фокусираха върху изграждането на силен капацитет,  обединяващ  спестители  и кредитополучатели, потребители и предприемачи, и  който може да се реализира заедно в  инвестиционния процес.

Например в биологичното земеделие, образованието и грижите за хора с увреждания GLS Bank вижда банкирането като непрекъснат и съзнателен процес на насочване на паричен поток към мястото,  където е най-необходимо в обществото и човешката перспектива за развитие. Индивидуална отговорност и грижа за другите човешки същества се разглежда като основен двигател на тези процеси. Чрез участие в тях  се стимулира създаването на заеми и гаранти, както и възможност за избор за клиенти на банката, за да определят за себе си размера на лихвените проценти по техните депозити. Този етичен подход към банкиране е вдъхновение за много от европейските социални банки, които постепенно са се развили през последните няколко десетилетия.

Независимо от многото разлики: културни, социални, екологични, етапи на развитие, продукти и услуги, всички от тях имат етични и устойчиви елементи за развитие в ядрото на тяхната мисия. Всички те са изградили добър пример за човешко и социално развитие, като същевременно предлагат както  обикновени, така и специално проектирани услуги на техните съответни пазари.

 Иновативни практики: Случаят Tridos Bank Group

Промяната на парадигмата на хората, които използват банките, за да си вземат парите от анонимността на пазарите и да се даде човешко чувство на този процес, се нуждае и от драстично иновативно банкови практики. Случаят при Bank Group Tridos е интересен, защото те са в процес на  постоянна трансформация, растеж, диверсификация и интеграция, като същевременно поддържат живи своята мисия и амбициии. Това е причината днес тя да е отправна точка за социална, етична и устойчива банкова индустрия. Използването на парите като инструмент за социална промяна може да донесе глътка свеж въздух към банковия сектор. Това е, което основателите на Triodos Bank през 1970г. са имали предвид при основополагането на институцията.

След повече от 25 години на социални банкови дейности и с повече от 3 милиарда евро активи под управление с печалби, свързани с идеали, Bank групата Triodos има широк диверсифициран порфейл. Освен традиционните платежни услуги,  основните дейности на банката включват кредитиране на устойчиви проекти и социални предприемачи, както и в спестявания от ангажираните вложители, специални за управление фондове, етичен контрол и услуги, както и устойчиво частно банкиране.

The Triodos банка, извън средствата под управление, в момента финансира с  повече от 850 милиона евро близо 4000 проекта, организации и предприятия в четири ключови области и 16 подсектори в пет европейски страни. Ключовите области са природата и околната среда, социалната дейност и културата и обществото, а подсекторите включват органични храни, възобновяема енергия, социално предприемачество, жилищни асоциации, образованието, изкуството и културата. Групата управлява също екологични, социални и етични инвестиционни фондове. Чрез инвестиции и кредитиране на около 60 институции за микрофинансиране в 30 страни /Азия, Африка и Южна Америка/ и финансирането на справедливата търговия и сътрудничество за развитие, Bank групата Triodos допринася в световен мащаб за подобряване качеството на живот.

Камен ТОШКОВ

Авторът има 40 години стаж в БНБ. Започнал е в градския клон на банката в Пловдив след завършването на висше икономическо образование. Работи 10 години в родния град и се премества в София като шеф на отдел „Ревизии“, после е главен ревизор, за да стане по-късно шеф на Управление „Банков надзор“ и член на УС на БНБ. Сега се занимава с консултантска дейност.

 

One thought on “Етичната банка: пари за човека, а не за пазара

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *