Животновъдите могат за ползват 50 на сто повече държавни и общински пасища

Промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) осигуряват с 50 на сто повече пасища, мери и ливади от държавния и общински поземлен фонд за  животновъдите.

По този начин общините,  в които има повече пасища, мери и ливади от заявените за разпределение, ще могат да ги разпределят на земеделските стопани, съобразно броя и вида на регистрираните животни. Това съобщиха от пресцентъра на  Държавен фонд «Земеделие».

За животновъдите, които отглеждат говеда за мляко или месо, овце и/или кози, включени в направление биологично животновъдство, е предвидено да се разпределя до един хектар за 0,15 животинска единица, независимо от категорията на имотите, за да се осигури среда, подходяща за специфичните за вида им нужди.   С друга промяна в закона е увеличен срокът от една на две стопански години, за който не се дължи плащане на арендна или наемна вноска за наетите площи, поради това, че разпределените имоти изцяло или частично попадат в недопустим за подпомагане слой. Тази промяна цели да стимулира ползвателите им към привеждане на по-големи площи в допустими за подпомагане през следващите години на действие на договора.

 

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *