Заетостта в ЕС достига невиждани нива

С над 234 милиона заети лица заетостта в Европейския съюз (ЕС) никога досега не е била на по-високо равнище, а безработицата е на най-ниското си равнище от декември 2008 г. насам, обяви Европейската комисия в своя годишен обзор „Преглед на заетостта и социалното развитие в Европа“.

В доклада се съобщават най-новите тенденции в тези области и са отразени очакваните предизвикателства и евентуалните ответни действия на политиката. Той е основният доклад на Европейската комисия, предоставящ данни и анализ и разглеждащ тенденциите и предстоящите предизвикателства на пазара на труда.

От 2013 г. насам в ЕС са създадени 10 милиона работни места. Въпреки постигнатия социален и икономически напредък като цяло обаче, данните сочат, че върху младото поколение пада особено голяма тежест. Обикновено младите хора се сблъскват с повече трудности при намирането на работа и се намират по-често в нестандартни и несигурни форми на заетост, в това число временни договори, което може да намали обхвата на социалната им закрила.

Може да се очаква също така, че те ще получават по-ниски пенсии спрямо заплатите си. Ето защо обзорът за 2017 г. се съсредоточава върху справедливостта между поколенията – „трябва да гарантираме, че всички поколения извличат полза от настоящите положителни икономически тенденции“, се посочва в документа.

„Този годишен обзор показва още веднъж, че сме поели решително по пътя към повече растеж и работни места. Въпреки това днешните млади хора и техните деца могат да се озоват в по-неблагоприятно положение, отколкото своите родители. Не искаме това да се случи. Необходими са бързи действия. С европейския стълб на социалните права искаме да запазим и подобрим нашите социални стандарти и условията на живот за бъдещите поколения“, заяви комисарят по заетостта, социалните въпроси, уменията и трудовата мобилност Мариан Тейсен.

Прегледът показва, че въпреки постепенното подобряване на стандарта на живот в ЕС младите хора не извличат ползи наравно с по-възрастните поколения от това положително развитие. Нещо повече, делът на доходите от труд на по-младите възрастови групи с течение на времето намаля. Тези предизвикателства се отразяват на решенията на по-младите хора, свързани с домакинството, включително на решенията им да имат деца и да закупят жилище. На свой ред това може да има отрицателни последствия за раждаемостта, а оттам за устойчивостта на пенсионните системи и растежа, отбелязва ЕК в доклада си.

В допълнение според прогнозите до 2060 г. населението в трудоспособна възраст ще намалява с 0,3% всяка година. Това означава, че по-малобройна работна сила ще трябва да гарантира запазването на настоящите темпове на растеж. Това означава също така, че в същото време по-малък брой осигурени лица ще плащат вноски в пенсионната система — често по-ниски и/или нередовни вноски, тъй като те няма да съответстват на работа на пълно работно време и/или на стандартна заетост, като в същото време повече пенсионери ще зависят от тях. С оглед на това днешните млади работници и бъдещите поколения са изправени пред двойна тежест, произтичаща от демографските промени и необходимостта да се гарантира устойчивостта на пенсионните системи, информира investor.bg.

От Комисията отбелязват, че усилията за намаляване на безработицата като цяло и на младежката безработица в частност дават резултати. В сравнение с пика на кризата през 2013 г. безработните младежи в ЕС са намалели с 1,8 милиона, а младите хора, незаети с работа, учене или обучение – с 1 милион.

 

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *