Законодателните промени сринаха водещия индекс на БФБ

Основният индикатор на БФБ-София е най-зле представящият се фондов индекс в Европа от началото на годината със загуба от 7.8%, отчита Българската асоциация на лицензираните инвестиционни посредници.

От Асоциацията са сериозно загрижени относно влошената среда и загубата на доверие в българския капиталов пазар.

Основните причини за негативното представяне на капиталовия пазар са новоприетия Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, предложените промените в пенсионното законодателство и фалитът на Корпоративна търговска банка.

Тези фактори доведоха до спад от 7.8% от началото на 2015г. на стойността на основния борсов измерител SOFIX, като за последната една година индексът е загубил близо 20% от стойността си.

В пряка връзка с това са негативните последици за всички инвеститори чрез загубата на над 500 млн. лева пазарна капитализация от началото на годината. Показателни са и данните за чуждестранните портфейлни инвестиции в акции, които до септември 2014 г. се свиват с 50 млн. лв. и достигат най-ниското си ниво за 10 години назад, считано от 2004 г.

Това нареди БФБ на последно място в Европа, дори след финансовите пазари на страни като Гърция – заплашена от фалит и Русия – поставена пред редица икономически и финансови санкции.

В допълнение, според скоро изнесени в медиите данни, преките чуждестранни инвестиции в България са намалели с 7% през 2014г., запазвайки тенденцията за слаб интерес към българската икономика от последните пет години.

Още по-негативен сигнал дават данните за 50% срив в чуждестранните инвестиции в дялов капитал, като те достигат най-ниското ниво от 1996 г. насам. Това показва, че чуждестранните граждани и фирми трайно са загубили интерес към инвестиции в страната ни, което е пряко следствие от продължаващата вече две години политическа нестабилност, несигурността в банковия сектор и слабия ръст на икономиката.

При така описаната влошена икономическа обстановка, следва да бъдат осъществени заявените намерения на правителството за предстояща приватизация на БФБ-София АД и Централен депозитар АД, всичко това ще повлияе негативно върху потенциалната пазарна оценка на дружествата и цената, която Министерство на финансите би получило за държавния дял в тях.

Негативното представяне на родния капиталов пазар е пряк резултат от влошената среда и загубата на доверие от страна на инвеститорите.

Множество фактори оказват своето негативно влияние – несигурността в банковата система, предложената пенсионната реформа, а в настоящия момент и новоприетите промени в Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, като е важно да бъде обърнато специално внимание на факта, че при нито един от предложените законопроекти не бе изготвена оценка на въздействието върху засегнатите лица и българската икономика като цяло.

Необходимо е държавата да вземе спешни мерки, за да върне доверието на инвеститорите. Трябва да се изготвят оценки за въздействието на всички бъдещи нормативни документи, касаещи капиталовия пазар, да бъдат приети промени в Закон за собствеността и ползването на земеделските земи, които да изключат от ограниченията публичните дружества или да бъдат приети рестрикции само по отношение на мажоритарни собственици от зони с преференциален данъчен режим, и не на последно място – да стартират процедурите по набиране на средства чрез приватизация през БФБ-София на миноритарни държавни дялове.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *