Започва продажбата на кредитния портфейл на ТБ „Виктория“

До сряда – 1 октомври, банките, желаещи да купят пакети заеми от кредитния портфейл на Търговска банка „Виктория“, дъщерна на Корпоративна търговска банка (КТБ), трябва да заявят това пред квесторите й.
Двамата са изпратили покани за участие в тръжна процедура за обособени части от портфейла на банката. Той е разделен по сегменти – портфейл потребителски кредити, отделно портфейл от жилищни ипотечни заеми, малки и средни предприятия и портфейл от кредити на големи клиенти.

План-график

Банките трябва да решат искат ли да си купят кредити и в какъв сегмент, да заявят желанието си и след това тези, които са проявили интерес, ще бъдат допуснати за преглед на съответния портфейл, към който проявяват интерес. Желаещите банки преценяват към кой сегмент да се ориентират според профила на собствения си портфейл и стратегия за позициониране на пазара. До 15 октомври ще трябва да направят проверка на съответния портфейл и да подадат окончателни оферти, ако ще наддават. Офертите се подават до квесторите. От своя страна те трябва до 20 октомври да внесат в БНБ доклад за получените оферти с информация дали най-високата предложена цена покрива всички задължения на „Виктория“ към кредитори и депозанти и в какъв срок. Този план и график беше определен от централната банка в средата на септември. Тогава от регулатора посочиха като единствен източник за осигуряване на ликвидност на банката продажбата на кредитния й портфейл. В съобщението се посочваше, че във връзка с това са дадени предписания на квесторите „да предприемат действия по оздравяването на банката“. Според запознати целта на продажбата на кредитния портфейл на „Виктория“ е чрез получените приходи да се осигурят средства за изплащане на депозитите в банката (обемът на кредитният й портфейл надвишава този на депозитите) и банката да бъде ликвидирана. По данни на БНБ към септември 2014 г. задълженията на „Виктория“ към кредитори и депознати са 285 786 000 лв. Официални данни за кредитния портфейл на банката след поставянето й под специален надзор няма. Последните такива са от отчета й, публикуван в БНБ към края на март – общо за предприятия и домакинства е бил 315 201 000 лв. От тях 188.3 млн. лв. са фирмените кредити, 101.5 млн. лв. – жилищните, и 25.4 млн. лв. – потребителските заеми. Към тази дата депозитите на фирми и домакинства са били общо 246.5 млн. лв.

„Виктория“ е под специален надзор от 22 юни, като той ще продължи до 22 ноември. В началото на юни беше окончателно финализирана сделката за покупката й от КТБ – предишното й име беше „Креди агрикол България“, като беше собственост на френската Credit Agricole.

Другият вариант

Според БНБ „оценката на активите и надзорните отчети на „Виктория“ показват, че към този момент (16 септември – бел. ред.) банката посреща регулаторните изисквания за капиталова адекватност“. Въпреки това обаче не може да получи държавна помощ за ликвидна подкрепа по правилата на Европейския съюз (ЕС), защото при разрешаването на такава помощ от Европейската комисия (ЕК) тя трябва да се разглежда като част от групата на КТБ, която не изпълнявала изискванията, се посочваше в съобщението на БНБ.

Въпреки че са предприети тези действия за продажба на портфейла на „Виктория“, от централната банка обясниха, че до това може и да не се стигне, защото писмата на консултанта EPIC, представляващ акционерите на КТБ, които искат да я оздравяват с държавна помощ, давали основания да се очаква, че тези планове ще включват и дъщерната банка и да се търси цялостно решение. Това налагало удължаване на специалния надзор и във „Виктория“. Графикът за действията около нея е синхронизиран с графика за втория одит, доклади, оценки и крайно решение за КТБ. Там до 20 октомври трябва да приключи вторият одит – пълната оценка на активите на банката, от трите одиторски компании, които направиха и първия 10-дневен одит („Ърнст и Янг“, „Делойт“ и „Афа“), и квесторите да внесат в БНБ направената оценка. До 31 октомври ще трябва да представят отчет за капиталовата адекватност на КТБ на база изготвената оценка на активите и извършване на съответни счетоводни операции. Така най-рано в края на октомври – четири месеца след поставянето на КТБ под специален надзор, ще стане ясно има ли капиталов недостиг или не в нея. След това във времето между 1 и 20 ноември БНБ обяви, че ще вземе решение за съдбата на банката въз основа именно на оценката на активите, докладваната капиталова адекватност и заявените инвестиционни намерения от EPIC.

Наказателната процедура

Междувременно, докато БНБ обстойно обследва какво има и какво няма в КТБ – кредити, обезпечения, капитал и пр., Европейската комисия започна наказателна процедура срещу България за неправилно въвеждане на изискванията на директивата на ЕС за схемите за гарантиране на влоговете (94/19/ЕО) в българското законодателство и неосигурения достъп на вложителите до депозитите им вече над три месеца в двете затворени банки. Според европейското законодателство до 20 след установяване, че депозитите са неналични заради финансови проблеми на банката (което се установява в рамките на 5 работни дни), вложителите трябва да получат достъп до средствата си в съответната банка. Установяването се прави от БНБ. Според българското законодателство обаче това се прави, ако на банката й е отнет лицензът. Само БНБ може да отнеме лиценз и да поиска несъстоятелност на банка. Освен това в европейското законодателство няма понятие като „специален надзор“ и при противоречие с националното се прилага това на ЕС, посочиха от ЕК при обявяване на процедурата на 25 септември.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *