Започна сезонът на отчетите на БФБ

Започна сезонът на отчетите на Българската фондова борса. Появиха се първите за третото тримесечие на 2013 година. През отминалата седмица от 14 до 18 октомври това не се отрази върху търговията с акции на дружествата, които са представили в законния срок своите финансови резултати.

Катоцяло търговията на Българската фондоваборса през миналата седмица не се различаваше съществено от предишните две седмици – купувачите продължиха натиска си върху цените, но продавачите не се поддаваха и в повечето случаи отстояваха предложените цени. Това най-ярко бе изразено при търговията с акции на дружества със специална инвестиционна цел (АДСИЦ).

Както винаги не липсваха изключения, които бяха свързани повече с добри корпоративни новини.

Следкато околочетирите индексаимашедвижение като на рали, те приключиха седмицатана паритетни позиции–два акостираха в зелената зона с минимални повишения, а другите два – в червената с незначителни повишения. SOFIX не успя да компенсира натрупаните от началото на месеца загуби, след като завърши на практика седмицата без съществена промяна.

Сделки с акциите на производителя на амониев нитрат Неохим в Димитровград бяха сред открояващите се в първата сесия на БФБ от предишната седмица (14 октомври). Прехвърлени бяха 9132 лота за над 356 хил. лв., представляващи 0.34% от капитала на дружеството и бе постигната пазарна капитализация от над 104 млн. лева. Равносметката за деня на най-новия член на SOFIX е поскъпване на акциите с2.62%до 39.20 лева средно за акция.

Емисията на Неохим се търгуваше през цялата седмица, като бяха продадени още 233 лота, от което акционерите на торовия завод прибавиха7.33%към цената на акциите си. Това равнище е най-високото за последните две години, но за оптимистични прогнози е рано да се говори. Това може да стане, след като ръководството на дружеството представи отчета за третото тримесечие на 2013 година.

Отначалото на година акциите на Неохим са поскъпнали с44.87% припазарна капитализация от 108 826024 лева.

Незавидно се оказа положението на другия промишлен гигант от миналия век. Едва ли огласените със закъснение лоши финансови резултати за второто полугодие на годината на Оловно цинков комплекс АД Кърджали (ОЦК) са повлияли върху интереса към акциите на дружеството. Продадени бяха 23 304 лота за общо 3 826 лева при средна цена от 0.164 лева за брой, но имаше голям марж – от загуба с 27.57% за един ден (15 октомври) до поскъпване с 31.94% (17 октомври).

Отпредставения финансов отчет, публикуван чрез БФБ, ставаясно, че ОЦКотчита загуба вразмер на 38 млн. лв. за първотополугодиена 2013 г. Като аргумент се посочва, че загубата се дължи на отписаните активи, продадени чрез публична продажба от частен съдебен изпълнител по искане на кредитора Първа инвестиционна банка. Отчетът показва още, че балансовата стойност на продадените активи (без продукция) е 33.4 млн. лв., а срещу тях са получени приходи за 5.3 млн. лв. Така загубата на собствения капитал на ОЦК се свива до 4.8 млн. лв. към 30 юни 2013 г. Според отчета дружеството има дълготрайни материални активи за 88 млн. лв.

Следборсовитесделки през отминалата седмицапазарната капитализация на дружеството е нищожна – 1 362 964 лева. Какво точносе случва с книжатана ОЦКпоне през следващите двеседмициняма да станеясно, защото продаденитеакциине представляват 5% от капитала на дружеството, което означава, че няма как такава информация да попадне в седмичния бюлетин на Централен депозитар.

Поскъпванетона акциитена Албена продължава.Индивидуални инвеститори и борсови посредници загряват за момента, когато община Балчик ще пусне на борсата своя дял, представляващ 7.13% от капитала на северния черноморски курорт. След сделка само с 5 акции на 17 октомври за общо 300 лв. цената на книжата на Албена се повиши с 3.45% до 60 лв. за лот при пазарна капитализация от 256 387560 лева. През цялата минала седмица бяха изтъргувани общо 465 лота за13447 лева, но заради загубата от1.69%на 14 октомври, акциите на курорта отчетоха седмичен ръст само от1.69%.

Собствеността на имотното дружество Сити Пропъртис АДСИЦ бе сменена на 10 октомври, става ясно от седмичния бюлетин на Централен депозитар. Кънчо Стойчев и Андрей Райчев са изкупили дела на Гео Адвайзърс ЕООД и всеки от тях притежава по 25.008% от капитала на дружеството. Тази новина не предизвика никакъв интерес на регулирания пазар, защото през цялата отминала седмица нямаше никакво търсене. Последната сделка с акции на Сити Пропъртис АДСИЦ е регистрирана на 30 септември, когато са продадени 20 лота за 17 лева при пазарна капитализация от 1 118000 лева. От началото на годината цената на акциите на дружеството са се повишили с22.86%.

Със сигурностможе да се каже, че има раздвижване на пазара на земеделски земи, което едва ли може да се свърже с дебатите около предстоящото падане на мораториума за продажба на българска земя на чужденци, което ще се случи от началото на следващата година. Потвърждение на предположението са новините около две от големите имотни дружества – Адванс Терафонд АДСИЦ и Агро финанс АДСИЦ.

Към края на септември 2013 г.един от най-големите играчи на пазара на земеделска земя – Адванс Терафонд АДСИЦ, притежава 244 132 дка земеделска земя и 139 дка градска земя. През септември са купени 6 620 дка и са продадени 10 679 дка земи, стана ясно от публикуваната чрез БФБ месечна справка.

Среднотониво на рентатасамо по новите договори за стопанската 2013-2014 г. е 45 лв/дка. Очакваните рентни приходи за 2012-2013 г. са 5 645 245 лв., от които са събрани авансово 2 051 998 лв. или 36.3%, а за земеделската 2011-2012 г. са събрани вземания за 5 809 911 лв. или 96.7% от очакваните приходи.

Акциите на дружествотоса едни от малкото, коитоса включении в четирите борсови индекса – SOFIX, BG40, BGTR30 и BGREIT. Сделки с книжата на Адванс Терафонд АДСИЦ имаше през цялата отминала седмица за общо 1 178597 лева, което беше достатъчно имотното дружество да стане лидер по оборот. Най-много продадени лотове имаше на 17 октомври (437030 броя за общо 961477 лева), а равносметката за последните пет работни дни е ръст от2.05% в цената на книжата при капитализация 191 072154 лева. Акциите на АДСИЦ-а се търгуваха между 2.19 лева и 2.24 лева. От началото на годината те са поскъпнали със7.73%.

Четвъртиятпо големина фонд за земеделска земя Агро финанс АДСИЦеснов акционер. Новоучредената компанияТабако Инвестмънт ЕООД е придобило 20% от дружеството, а прехвърлянето на собствеността е извършено на 7 октомври 2013 г., стана ясно от данните на Централен депозитар, публикувани на 14 октомври. Продавач е регистрираната на Британските Верджински острови компания Radiant Technology Inc., а сделката е сключена на 5 октомври за 15,1 млн. лв. при единична цена на акция от 2,345 лв.

АгрофинансАДСИЦ стартира дейността си през 2006 г. Към края на август портфейлът му включва 140 871 дка обработваеми площи, разположени в различни региони на страната. За първите шест месеца на годината дружеството отчете 18% ръст на приходите до 2.3 млн. лв. и нетна печалба в размер на 1.26 млн. лв., която е с 30% по-висока спрямо същия период на миналата година.

Статистикатана БФБза отминалата седмицата показва, че бе постигнат своеобразен паритет между индексите – два завършиха в зелената зона: SOFIX нарасна с 0.11% и равно претегленият BGTR30 се повиши с 0.45%, а другите два се озоваха в червената: специализираният секторен BGREIT спадна с 0.41% и BG40, в който влизат емисиите на 40-те дружества с най-голям брой сделки за последните шест месеца, загуби 0.04%.

Индекси на БФБ 14 – 18 октомври 2013 г.

Индекс Стойност Промяна Обем (лв)

SOFIX 454.98 +0.11% 2 700 605

BG40 153.20 -0.04% 3 844 841

BGTR30 331.29 +0.45% 4171 113

BGREIT 87.28 – 0.41% 1 702 602

Петте най-оборотниемисии бяха:

1.Адванс Терафонд АДСИЦ- 1 178 597лева при средни 2.24лева за лот, с повишение от 2.05% в цената;

2.Софарма имоти АДСИЦ- 524 468лева при средни 2.43лева за лот, с повишение от 1.38% в цената;

3. Болкан енд Сий Пропъртис АДСИЦ- 498 083лева при средни 14.50лева за лот, без промяна в цената;

4. Химимпорт- 465 526 лева при средни 1.32лева за лот, със спад от 0.38% в цената;

5. Неохим- 365969лева при средни 41.00лева за лот, с повишение от 7.33% в цената.

Търговиятаскомпенсаторните инструменти за поредна седмица беше доста активна, което е напълно оправдано, предвид стартиралия на 14 октомври 31 централизиран публичен търг, на който се предлагат държавни дялове от 17 дружества, като за 10 от тях се допуска раздържавяване с компенсаторки.

Презотминалата седмица Жилищните компенсаторни останаха без промянапри средна стойност от 0.400 лева за номинал от 1 лев.Поименните компенсаторни бонове се повишиха с2.65%до средна цена от0.503 лева за номинал от 1 лев. Ръст от2.30%отчетоха и Компенсаторните записи до средна цена от 0.400 лева за номинал от 1 лев.

Статиятаекоментарна ине епрепоръказа търговия.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *