Застой на ГПР по ипотечни кредити през юли отбелязва Индекс „Моите пари“

Автор на статията: Иван Стойков, Анализатор „Потребителски финанси“, „Моите пари“

През юли наблюдаваната тенденция може да се определи по-скоро като застой или връщане на стойността към тази от месец май. Актуалната стойност за месец юли е 8.06%, която e с 2 базисни пункта по-ниска спрямо предходния месец. Видно е, че промяната е незначителна, и въпреки че е в посока към намаление, това не се отразява съществено върху ситуацията на пазара на ипотечни кредити. За трети пореден месец една от банките включена в индекса регистрира най-нисък размер на ГПР по своите най-добри оферти. Характерно за тази банка е не само най-ниският размер на ГПР спрямо всички останали банки от индекса, но и спадане на показателя с 0.10 процентни пункта (от 7.13% през юни до 7.03% сега). Причина за това е, че по най-добрата оферта на банката няма годишна такса за управление на кредита .

Още една банка от 15-те включени в Индекс „Моите пари“ отбелязва понижение на показателя ГПР спрямо предходния месец. При нея понижението е почти идентично – с 0.09 процентни пункта (от 8.31% през юни на 8.22% през юли). То се дължи на намалението на таксата за обработка на документите с 50%.

Останалите банки, включени в индекса, не отчитат промени по условията на най-добрите си оферти, респ. ГПР по тях остава непроменен. Двете банки регистриращи понижение на своите ГПР, в същото време регистрират и леко свиване на пазарните си дялове в този сектор на кредитирането. Така те сумарно вече заемат 29.92% от пазара, при 31.50% през юни. Това до известна степен неутрализира понижението в ГПР по най-добрите им оферти, и като цяло ефектът върху общото понижение на индекса е незначително. В резултат на това, че тези две банки продължават да формират почти 1/3 от пазара, индексът успява все пак да отбележи спад предвид цитираното свиване на пазарните им дялове.

По отношение на максималните стойности на ГПР по най-добрите оферти, състоянието остава непроменено от декември 2005 г. Така горната граница на ГПР трайно се определя от офертите на една банка и размерът му е 11.20%.

Макар и незначителен, спадът в стойността на Индекс „Моите пари“ подкрепя формираната тенденция на понижение. Така от началото на изчисляване на индекса, стойността му намалява с 3.04 процентни пункта или с 27.39%.

Повече информация за Индекс „Моите пари“ на ГПР по ипотечни кредити можете да получите на www.moitepari.bg. На сайта можете да се запознаете и с ГПР по потребителски кредити и автокредити, както и с детайлното им сравнение.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *