Застрахователите бележат първи ръст на премиите от четири месеца

През октомври общите брутни премийни приходи на застрахователните компании в България растат за пръвпътот четири месеца, като сумата е четвъртата най-голяма за годината до момента.

В десетия месец на 2015 г. 30-те общозастрахователни дружества, 13-те животозастрахователни дружества и двете животозастрахователни кооперации реализират общ премиен приход в размер на 158,2 млн. лв. Това е с 22,2% повечеспрямо септември, показват изчисленията на Investor.bg на база на статистиката за застрахователния пазар, публикувана от Комисията за финансов надзор (КФН).

оследният месечен ръст на премиите бе през юни, когато индустрията отчете нарастване от 16,7%. От януари до октомври 2015 г. общите премии на сектора се движат в интервала 129-187 млн. лв. месечно.

От началото на годината брутните премии на застрахователните компании възлизат на близо 1,572 млрд. лв., като растат с 27,6% на годишна база. Повишението продължава да се дължи преди всичко на животозастраховането, докато най-голям е абсолютният размер на премиите в общото застраховане.

За десетмесечието 30-те общозастрахователни дружества записват ръст на премийните си приходи от 7,45% на годишна база до 1,246 млрд. лв. В абсолютно изражение става дума за 86,3 млн. лв.

Премиите в общото застраховане продължават да се формират от задължителнатазастраховка„Гражданска отговорност“, „Автокаско“, имуществените и здравните застрахователни продукти.

Към 31 октомври 2015 г. „Гражданска отговорност“ носи премийни приходи в размер на 474,56 млн. лв., или с 6,2% повече спрямо десетмесечието на 2014 г. По обем на премиите следва застраховката „Автокаско“. Тя бележи 11% годишен ръст до 394,64 млн. лв.

Повишенията при тези два продукта се дължат основно на ръста на продаденитеавтомобилиу нас, а не на увеличените цени. Все още се дискутира дали през 2016 г. стойността на „Гражданската отговорност“ ще се промени заради промените, които се предвиждат в новия Кодекс за застраховането.

Основен дял в премийните приходи в сегмента „Общо застраховане“ заемат и имуществените застраховки. Обемът им към 31 октомври 2015 г. се увеличава с 3,9% на годишна база, или с 8 млн. лв., до 214,8 млн. лв. Здравните застрахователни продукти пък носят общо 35,4 млн. лв. премии.

Силен относителен годишен ръст бележат и премиите по застраховки „Гаранции“ – от 299 хил. лв. до 3,36 млн. лв., „Разни финансови загуби“ – от 59,3% до 8,38 млн. лв., „Летателни апарати“ – от 56% до 7,39 млн. лв., „Кредити“ – 9,4% до 7,3 млн. лв.

В сегмента на животозастраховането най-голям е приходът от застраховките „Живот“ и рента. Той расте с 16,6% на годишна база до 233,99 млн. лв. Застраховките „Живот“, свързани с инвестиционен фонд, носят с 10,5 млн. лв. повече приходи спрямо октомври 2014 г., като обемът им нараства до 21,88 млн. лв. Относителният ръст при тях от 92,3% на годишна база свидетелства за нарасналото им търсене като алтернативен инструмент за спестяване на фона на ниските лихвени проценти по банковите депозити.

Здравните застраховки, които се предлагат от животозастрахователните дружества, носят с 24,4% повече приходи от края на октомври миналата година до 23,99 млн. лв. Търсенето на застраховки „Заболяване“ се формира най-вече от корпоративните клиенти с цел защита на служителите, тъй като цената на индивидуална основа за физически лица, например, е по-висока.

През десетмесечието на 2015 г. акумулираните премии по „Женитбена и детска застраховка“ са с 10,4% повече спрямо същия период на миналата година до 8,52 млн. лв.

За десет месеца индустрията е изплатила общо обезщетения в размер на 826,6 млн. лв. Това е със 7,7% повече спрямо януари-октомври 2014 г. 717,8 млн. лв. са изплатените претенции от 30-те общозастрахователни компании, докато в животозастраховането обемът им възлиза на 108,8 млн. лв. Ръстовете на годишна база са от 8,4% и 3,6%, съответно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *