Защитата на националния интерес е №1 при рестрикции от ЕС

Защитата на националния интерес по отношение на готвените рестрикции от ЕС за големите горивни инсталации от страна на България – това е посоката на предприетите стъпки от страна на България при замисляните проекти от страна на ЕС за действието на горивните инсталации.  .

Това каза служебният заместник- министър на енергетиката Константин Делисивков по време на дискусия, посветена на бъдещето на българския въгледобив в контекста на готвените промени в референтния документ на ЕК за най-добрите налични техники за големите горивни инсталации. Целта на дискусията , организирана от Българската минно-геоложка камара, съвместно с „Мини Марица-изток“ ЕАД, е да бъде запозната обществеността с риска пред българската енергетика, ако бъдат приети предложените рестриктивни прагове на емисиите парникови газове.

Заместник-министър Делисивков запозна участниците в срещата с позицията на Министерството на енергетиката – изцяло в подкрепа на Българската минно-геоложка камара и  Европейската асоциация за въглища и лигнити EURАCOAL.

Предстои промяна на Референтния документ за най-добри налични техники за големи горивни инсталации. Документът разглежда големи горивни инсталации с входяща мощност над 50 Мегавата. Обхванати са всички видове конвенционални централи, както и индустриални горивни инсталации, използващи конвенционално гориво (въглища, биомаса, торф, течни и газообразни горива, отпадъци).

Очаква се документът да бъде гласуван през м. април тази година от специална комисия, създадена от страните-членки в рамките на чл. 75 на Директива 2010/75/ЕС относно емисиите от промишлеността (Директивата за комплексно предотвратяване и контрол на замърсяването).

Заложените в референтния документ стойности за емисиите на живак, азотни оксиди и серен диоксид от централите, изгарящи въглища, е много трудно да бъдат постигнати и поставят под риск развитието на въгледобива и енергетиката както в страната, така и на европейския континент като цяло, каза г-н Делисивков.

По неговите думи устойчивото развитие на отрасъла, енергийната ефективност и енергийната сигурност имат ключова роля за конкурентоспособността на икономиките на Стария континент.

Национално отговорната позиция изисква търсенето и намирането на точния баланс между желаната от всички грижа за околната среда и конкурентното развитие на минно-добивния сектор и енергетиката като цяло.

Единното отстояване на такава позиция от всички ангажирани институции ще гарантира сигурното и устойчиво развитие на енергийния отрасъл, защитата на работните места и осигуряването на енергийни ресурси на приемливи цени за българските потребители.

Евентуалното одобряване на рестриктивните мерки, заложени в актуализирания референтен документ, ще принуди централите от комплекса „Марица изток“ да използват вносни въглища, отказвайки се от местните лигнити. От една страна за част от тях това е технологично невъзможно. Още по-сериозният проблем обаче е поставянето под риск на цялата енергийна система на страната, каза енергийният заместник-министър.

„Мини Марица-изток“ ЕАД е най-голямото въгледобивно предприятие в България. Добиваните там лигнитни въглища са предназначени за снабдяване на топлоелектрическите централи от комплекса „Марица изток“, с които дружеството е обвързано технологично и пазарно.

Участниците в дебата се съгласиха, че гласуването на предлаганите рестрикции може да бъде избегнато само с единно защитавана позиция както от страна на всички ангажирани институции в страната, така и на международно равнище.

 

Милен АТАНАСОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *