Защо още не сме въвели еврото

Забави ли се България с влизането си в чакалнята на еврозоната и ако бяхме въвели еврото, щеше ли това да помогне за избягването на всякакви съмнения за стабилността на банковата система и да елиминира кризи в нея. И щеше ли да пресече опасенията, че някой се опитва да събори валутния борд и да предизвика финансов хоас в държавата.

Тези въпроси възникнаха отново, след като банки се оказаха засегнати от целенасочена атака, без да има основателна причина за нея.

В. “24 часа” потърси за мнение икономисти и политици, които изтъкнаха няколко основни предимства на еврото. Но и посочиха недостатъци (Виж мненията).

При въведено евро, България ще има пълноправен достъп до огромен финансов, капиталов и трудов ресурс. Българският бизнес ще работи при равни условия с останалите компании. Безспорен плюс за еврото. Ще се елиминира паниката от съмнения и реални опити за пробиви във валутния борд и обезценка на лева, защото той ще бъде заменен от еврото.

Третото потенциално предимство се оказа нееднозначно. Има допускания, че това ще позволи в икономиката веднага да се налеят над 27-те милиарда лева, които сега обезпечават валутния борд и това би дало тласък на икономиката.

Според финансови експерти обаче, това не е така, защото

този ресурс ще

се освобождава

постепенно

Причината е, че при въвеждането на еврото всеки, който в момента има левове ще получава евро срещу тях.

Така с всяка такава обмяна валутният резерв ще се свива до момента, в който свършат левовете и бъдат заменени от еврото.

Плюс от въвеждането на еврото ще бъдат и по-ниските лихви – на кредити и на депозити, които най-вероятно ще бъдат около 4%, колкото и в момента са по евровите кредити.

Членство в еврозоната би било добро и за позициите ни на капиталовите пазари и за цената на дълга ни. То би понижило рисковите премии и би повишило доверието на инвеститорите към България.

Заради по-ниския риск може да се очаква приток на чужди инвестиции.

Опитът на други държави показал дори удвояването им в първите години на членство.

Въвеждането на еврото ще съживи търговията и ще свие дупката в търговския баланс.

Въвеждането на еврото обаче крие и рискове.

Опитът на всички държави показва, че въвеждането му увеличава инфлацията заради закръглянето на цените в евро. Чрез въвеждането на валутния борд България вече е вързана за еврото чрез фиксирания курс. Но при пресмятането на цените от левове в евро търговците със сигурност ще закръглят в посока нагоре.

Но от друга страна, българската икономика вече осми месец е в дефлация и

леко покачване

на цените би било

здравословно

Увеличаване на бюджетния дефицит. Опитът на другите държави сочи, че първата година на членство води до колебания в бюджетния дефицит заради развързване на държавните разходи.

Възможна е появата на известен риск за най-ефективното използване на фискалния резерв – дали ще го използваме за реформи, или просто ще бъде похарчен за вдигане на заплати и пенсии.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *