За Еврозоната в цифри и факти

Това е кратката презентация на Р.Гълъбинов за Еврозоната и нейните изисквания и показатели. Цифри и факти.

Свързано изображение

 1. 1. Еврозоната Румен Гълъбинов
 2. 2. Еврозоната
 3. 3. Еврозоната • Еврото (€) е официална валута на 19 от 28-те страни от ЕС. • Тези страни образуват т. нар. Еврозона – Европейския валутен съюз . • Евромонетите и Евробанкнотите бяха пуснати в обращение на 1 януари 2002 г. • Еврото се използва ежедневно от около 340 млн. души в ЕС. • Повече от 175 млн. души по света използват валути, фиксирани към еврото. • Еврото е втората по значимост международна валута след щатския долар.
 4. 4. Еврозоната
 5. 5. Еврозоната Страни от Еврозоната: • Австрия • Белгия • Германия • Гърция • Естония • Ирландия • Испания • Италия • Кипър • Латвия • Литва • Люксембург • Малта • Нидерландия • Португалия • Словакия • Словения • Финландия • Франция
 6. 6. Еврозоната
 7. 7. Еврозоната Страни извън еврозоната: • България • Полша • Румъния • Унгария • Хърватия • Чешка република • Швеция Страни с клауза за неучастие: • Дания • Великобритания
 8. 8. Еврозоната European Union (EU) member states 19 in the eurozone. 7 not in ERM II, but obliged to join the eurozone on meeting convergence criteria (Bulgaria, Croatia, Czech Republic, Hungary, Poland, Romania, and Sweden). 1 in ERM II, with an opt-out (Denmark). 1 not in ERM II with an opt-out (United Kingdom). Non-EU member states 4 using the euro with a monetary agreement (Andorra, Monaco, San Marino, and Vatican City). 2 using the euro unilaterally (Kosovo[h] and Montenegro).
 9. 9. Еврозоната • За да могат да се присъединят към Еврозоната, държавите — членки на ЕС, трябва да отговарят на т.нар. „критерии за конвергенция“. • Това са икономически и правни условия, които са договорени в Договора от Маастрихт през 1992 г., и са известни още като „критерии от Маастрихт“. • В Договора не се посочва конкретен график за присъединяване към Еврозоната. • Държавите от ЕС сами определят стратегиите си за изпълнение на условията за приемане на Еврото.
 10. 10. Еврозоната Формално за влизане в Еврозоната има четири количествени измерители: • дългосрочен лихвен процент, • годишната инфлация, • бюджетен дефицит и • брутен държавен дълг/БВП. Петият критерии не е количествен – задължителен престой в механизма ERM II. Влизането в ERMII е решение, което се взема след гласуване от всички членове на Еврозоната, плюс гласа на Европейската Централна Банка (ЕЦБ).
 11. 11. Еврозоната Еврозоната предлага различни предимства: • Премахват се колебанията на валутните курсове и се понижават разходите за трансфер на валута и таксите по банкови преводи. • Лихвените проценти са по-ниски, а доверието на международната инвестиционна общност е по- високо. • Банковата ни система ще ползва евтин ресурс от ЕЦБ. • Ниски лихви за държавата, бизнеса и гражданите и лесен достъп до финансиране, както и повече инвестиции в икономиката.
 12. 12. Еврозоната • Покачване на кредитния рейтинг, което в повечето страни се наблюдава още при влизането в ERM II. • Влизането в ERM II и Еврозоната може да даде възможност за структурни реформи в икономиката. • За банките в България приемането ни в Еврозоната означава и включване в Европейския банков съюз. • Влизането в Еврозоната дава достъп до общите гаранционни фондове на Европейския механизъм за стабилност, Единния механизъм за преструктуриране на проблемни банки и достъп до ликвидност и рефинансиране от ЕЦБ.
 13. 13. Еврозона • ЕЦБ отговаря за общия банков надзор и паричните въпроси на държавите в Еврозоната. • Основната цел на ЕЦБ е да поддържа лихвената и ценовата стабилност в Еврозоната. • ЕЦБ също така определя основните лихвени проценти важни за Еврозоната.
 14. 14. Еврозоната • Правителството трябва да направи един график от действия, с който да представим намерението си да кандидатстваме в ERM II и да ги изпълняваме последователно. • Все още не сме готови – удовлетворяваме количествени изисквания, но не и качествените. • Еврозоната се интегрира по-бързо от останалата част на ЕС и се създава реален риск от различни скорости. • Членството ни в Еврозоната е гаранция, че България няма да е на друга скорост в ЕС.
 15. 15. Еврозоната •Благодаря за вниманието!

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *