За 10 години българите са намалели с над половин милион

Това показват експресните резултати от последното Национално преброяване на населението и жилищния фонд към 1 февруари, съобщиха от НСИ.
От тях 72,9% или 5 357 633 души живеят в градовете. 27,1% или 1 993 601 души живеят в селата, отчете председателят на института Мариана Коцева, цитирана от БТА и „Фокус“.
От 1992 г. до 2011 г. поради отрицателния естествен прираст населението намалява със 733 784 души. За същия период са емигрирали 410 472 души. Най-голямо е било населението на България при преброяването през 1985 г. – 8 948 649 души. Най-голямо е намалението на населението през 2002 г. – с 46 118 души.
През периода между преброяванията през 2001 г. и 2011 г. общият прираст на жителите на столицата е 185 532 души, като сега в София живеят 1 359 520 души.
В сегашното преброяване са отчетени 2 826 740 домакинства, като според този резултат средно в едно домакинство живеят 2,6 души. Броят на преброените жилища е 3 898 688 и в едно жилище живеят средно 1,9 души.
Към 1 февруари 2011 г. жените в България са 3 770 897 – 51%, а мъжете – 3 580 337 души (49%). Така на 1000 мъже се падат 1053 жени. При преброяването през 2001 г. това съотношение е било 1052 жени на 1000 мъже.
На пресконференцията стана ясно и че 1 172 208 (16 %) са децата от 0 до 17-годишна възраст. 4 789 967 са лицата от 18 до 64-годишна възраст, а 1 389 059 са българите над 65-годишна възраст.
В 186 населени места са обезлюдени, сочат още резултатите от преброяването. Към 1 февруари 2011 г. населението на страната е разпределено в 255 града и 5047 села. За периода между двете преброявания – 2001 – 2011 г., пет от областните градове имат положителен прираст – София, Варна, Благоевград, Бургас и Велико Търново. Най-много е намаляло населението на градовете Видин (-17.9%), Ловеч (-17.8%), Силистра (-16.6%), Разград (-14.7%), Габрово (-13.5%).В 21 на сто населени места живеят от 1 до 50 души, а в 36 на сто от населените места между 100 и 500 души.
Според доклада, изготвен от НСИ, настъпват изменения във възрастовата структура на населението. Има засилващ се процес на демографско остаряване, който се изразява в намаляване на абсолютния брой и относителния дял на населението под 18 години. За наличието на такъв процес сочат данните от 2001 г., когато под 18-годишна възраст лицата са били 19,4 %. Същевременно се увеличава делът на населението във възрастовата група 18-64 години. Спрямо 2001 г. този дял е нараснал с 1,3% и от 63,9% през 2011 г. той вече е 65,2 %. Най-голямо увеличение има в дела на населението над 65 години – от 16,8% през 2001 г., той достига 18,9% през 2011 г.
В началото на юли ще бъдат оповестени останалите данни от преброяването в това число и тези за структурата на населението по етническа принадлежност, съобщиха от НСИ.
По време на преброяването от НСИ отчитат 50 отказа за преброяване, при 4500 през 2001 г. Сред факторите за намаляването на отказите от преброяването е възможността за електронно преброяване. По тази причина от НСИ към момента отчитат и икономии от преброяването в размер на 3-4 млн. лева.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *