Златен лев Холдинг отчита печалба от 1,814 млн. лв. за 2005 г.

„Златен лев Холдинг“, който скоро ще стане публично дружество, отчита печалба от 1,814 млн. лв. за 2005 г., по-висока от 638 хил. лв. за предходната 2004 г., става ясно от неконсолидирания отчет на холдинга, представен на БФБ-София.

Печалбата се повишава главно заради нарасналите положителни разлики от операции с финансови активи и инструменти.

За миналата година финансовите приходи на холдинга са 2,104 млн. лв., докато за 2004 г. те са били 995 хил. лв. Дружеството отчита 249 хил. лв. разходи за дейността за 2005 г. спрямо 254 хил. лв. за предходната година.

В края на 2005 г. собственият капитал на „Златен лев Холдинг“ е 17,374 млн. лв., а собственият – 6,482 млн. лв.

През миналата седмица Комисията за финансов надзор потвърди проспекта за вторично публично предлагане на акции на холдинга.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *