„Златна Панега цимент“ добива една трета от енергията си от биомаса и отпадъци

Около 35% от необходимата му енергия циментовият завод в Златна Панега си набавя чрез алтернативни горива. За целта заводът е създал дъщерно дружество – „ГАЕА Зелена алтернативна енергия“, което работи с местния бизнес за производство на инженерно гориво за нашия завод, т.е. алтернативни горива, произведени от пластмасови, хартиени, текстилни и др. отпадъци.“Златна Панега цимент“ добива една трета от енергията си от биомаса и отпадъци.

Резултат с изображение за златна панега цимент

Това според изпълнителния директор на „Златна Панега цимент“ Адамантиос Францис е намалило емисиите CO2 с 15%, откакто групата „Титан“ е закупила завода през 2004 г. „Амбициите ни са свързани с това тази тенденция да продължи и до 2030 г. емисиите да бъдат намалени с още 20%“, казва Францис, който през миналата година пое ръководството на „Титан България“. Той работи за групата от 15 години, като е заемал различни позиции в Сърбия, Албания, България и за втори път от 2008 г. насам е ангажиран с българския завод. Дружеството е сред пионерите в рамките на „Титан“ в използването на алтернативни горива, информира capital.bg.

Алтернативите на въглищата

Над 20 са компаниите, с които „Златна Панега цимент“ работи в областта на управлението на промишлени отпадъци. Дружеството има съвместни дейности и инициативи със Столичната община, общините Габрово, Търговище, Казанлък и Горна Оряховица.

„В момента работим по надграждането и подобряването на инсталациите за алтернативни горива и подновяваме силозите за суровинно брашно, като целта е да се намали потреблението на енергия. Тези два инвестиционни проекта, които се изпълняват със собствено финансиране на обща стойност 2.5 млн. евро, са ориентирани в една и съща посока – от една страна, увеличаване използването на алтернативните горива с цел намаляване на CO2 емисиите, докато с втория проект се намалява пряко потреблението на електроенергия.

Единият проект е вече реализиран, вторият се очаква да приключи успешно през второто тримесечие на 2019 г.“, уточни изпълнителният директор.

Двата проекта са част от инвестиционната програма на дружеството за тази година, която надхвърля 4 млн. евро. Още няколко са по-малките текущи проекти от програмата, които включват здраве и безопасност, инвестиции в областта на ИТ и околната среда. Според Адамантиос Францис намаляването на въглеродния отпечатък може да бъде постигнато по три начина: намаляване на потреблението на енергия, използване на алтернативни горива, заменяйки по този начин твърдите горива (като въглища или кокс), а третият начин е да се използват алтернативни материали, които да отговарят на заложените критерии за качество съгласно стандартите (такива като летливи пепели или пуцолани), за да се намали съдържанието на клинкер в крайния продукт.“Златна Панега цимент“ добива една трета от енергията си от биомаса и отпадъци.

Големият завод

В Златна Панега компанията предлага директна заетост на около 270 души, но вероятно два пъти повече се наемат от техните подизпълнители, които работят в кариерата, в логистиката, предоставят инженерингови услуги и т.н. Повечето идват от съседни на Златна Панега населени места. Районът се счита за беден, с висока безработица и е неблагоприятно засегнат от миграцията към големите градове и чужбина.

Над 120 млн. евро са вложени в завода от 2004 г. насам. Допълнително са инвестирани още над 10 млн. евро в екологични проекти за намаляване и проследяване на вредните емисии, пречистване и управление на водите в завода, съоръжение за третиране на отпадъчни води.

Коя е групата „Титан“

Основана през 1902 г. в Атина, Гърция, групата „Титан“ е най-големият производител на цимент в Югоизточна Европа с производствени мощности почти във всички страни в този регион като Гърция, България, Северна Македония, Сърбия, Албания. Освен това има и операции в Турция, Египет, САЩ и Бразилия. От 1912 г. е листвана на Атинската фондова борса и има годишен капацитет от 27 млн. тона цимент и бетон. Има терминали и експортира за различни страни – Франция, Белгия и т. н. За групата работят близо 5500 души по целия свят.

 

financebg.com

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *