Изгубените поколения на България

В ЕС България е сред страните с най-много отпаднали от образователната система ученици – 13 процента. До 2020 година делът им трябва да бъде сведен до 11 % от гражданите на възраст между 18 и 24 години. Целта обаче едва ли ще бъде постигната, казва експертът на „Отворено общество“ Боян Захариев.
След 2005 година показателите за отпадналите ученици в системата на българското образование непрекъснато се влошават. Докато преди 7-8 години делът на записаните в първи клас ученици е съставлявал почти 100 % от всички деца в съответната възраст, сега те са спаднали до 93 %. Сред причините за срива Захариев посочва закриването на 15 на сто от училищата в страната без оглед на това дали те са се намирали в обезлюдени райони или в близост до ромски квартал. Закрити са и всички специализирани центрове за работа с отпадналите ученици, няма и превенция на ранните ромски бракове.
Часът на необразованите българи
 

15 % от училищата в България бяха закрити през последните години

Направеният в образователното министерство кохортен анализ показва, че „изпуснатите“ от системата (предимно ромски деца) ще започнат да навлизат в работоспособна възраст през 2015-та година, а пикът на проблема с „изгубените“ поколения се очаква към 2025-та година. „Много скоро ще се види, че проблемът с ранното отпадане от училище в България не само не се решава, но нещата дори вървят към влошаване. Статистическата прогноза свидетелства за неминуемо покачване на дела на отпадналите ученици още през следващата година с перспектива той да достигне 15-16 % след 2-3 години“, изтъква експертът на „Отворено общество“.
Друг замитан под килима въпрос е свръзан с насърчаването на посещаемостта вместо на успеваемостта на учениците. В крайна сметка резултатът от всички беди е вече налице – България е европейски първенец по дял на младите хора, които нито учат, нито работят. Официалната статистика признава, че младежите на възраст до 30 години са вече 1/5 от всички безработни. По-страшно обаче е обстоятелството, че 2/3 от трайно безработните млади хора нямат абсолютно никаква професионална квалификация. Половината от тях са функционално или напълно неграмотни, тъй като са без завършено начално образование. В страната в момента няма нито една програма за образователна и професионална интеграция на преждевременно напуснали училището млади хора. „Тези, които отпадат от училище, попадат в графата „трайно безработни“ и не виждам какво може да ги върне обратно в системата, за да си доучат“, казва Захариев. Според него набъбващата армия от незнаещи и неможещи младежи е фатална пречка пред възникването на високотехнологична икономика и обрича на мъки трудовия пазар за години напред. Сегашната ситуация с изгубените български поколения прилича на плаж, който скоро ще бъде връхлетян от цунами – всички виждат отдръпването на водата, но не и връхлитащата зад нея катастрофална вълна.
„Износът“ на ромския проблем не е лек за България
 

Ако всички ромски деца бяха като тези…

„България трябва да предприеме спешни мерки за укрепването на училищата и повишаване на капацитетите им да се справят с проблема на ранно отпадащите ученици. Той е особено остър сред ромските момичета. Много е важно родителите на тези деца да бъдат обучени и мотивирани да ги изпращат редовно в училище и да им осигурят условия за учене. Ромските деца не бива да бъдат изолирани от връстниците си или да се превръщат в обект на прикрита сегрегация“, призовава Морийн О’Нийл, директорка в Европейския икономически и социален съвет. Тя казва, че във Великобритания няма административни санкции за родителите на деца, които не ходят на училище, те директно отиват в затвора.
„Не разчитаме обаче само на наказателните мерки. По-важното в случая е местните и училищните власти да оказват подкрепа на „пътуващите хора“, както във Великобритания наричаме циганите“, допълва британската експертка. Тя не крие, че страната й има сходни проблеми с България по отношение на преждевременно напускащите училище деца и растящата неграмотност. Към тези проблеми сега се прибавя и потокът от роми, идващи от България и Румъния. „За жалост интересът на повечето към Великобритания е свързан с дейности като просенето или ползването на социални помощи. Ромите просто попадат от един в друг порочен кръг между неграмотност, безработица и бедност. Проблемите на ромите трябва да се решават в България и в Румъния, а не чрез „износа“ им към други страни-членки на Европейския съюз“, заключава Морийн О’Нийл от Европейския икономически и социален съвет.

 Николай  Цеков; Дойче веле

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *