Издаване и преиздаване на паспорт

Освенличната ми картаи шофьорската книжка, разполагам и спаспорт. Неговото значение доста намаля с приемането на България в Европейския съюз, но за държави, извън него, паспортът все още е необходимо условие за преминаване на държавните граници.Как се издава и преиздава той?

Паспортът е вид документ за самоличност, наред с личната карта и шофьорската книжка. Специфичното при него е, че е документ,създаден за преминаването на държавните граници и пребиваване извън страната. В общия случай паспортът ми е валиден за5 години.

Задграничните паспорти са няколко вида, като се различават по цветовете на кориците им – тъмносин е дипломатическият, служебният е масленозелен, моряшкият – морскосин. На мен обаче като обикновен гражданин ми се издава обикновен задграничен паспорт, който е виненочервен.

Как се издава?

1. Заплащам таксата. За обикновена услуга – 30 дни ще заплатя:

– Ако съм лице до 14-годишна възраст, таксата е 10 лв. за първи паспорт и 20 лв. за всеки следващ.

– Ако съм на възраст между 14 и 58 години – 40 лв.

– Между 58 и 70 – 20 лв.

– Над 70 години – 10 лв.

– Ако съм лице с трайно намалена работоспособност и увреждане 50 и над 50 на сто – 3лв.

– За моряшки паспорт – 40 лв.

– За служебен паспорт – 45 лв. (посочените такси са актуални към април, 2015)

Таксите се увеличават два пъти, ако съм избрал услуга тип „бърза” и паспортът ще бъде издаден за3 работни дни, за услуга тип „експресна” таксата се заплаща увеличена 5 пъти, като в такъв случай ще си получа документа след8 работни часа.

2.Подавам заявление.

Заявлението се подава до съответната Паспортна служба на районното полицейско управление. Заедно със Заявлението се прилага и документ за платена държавна такса, както и предишните паспорти. Заявлението се подава лично. Получаването също е лично, но може и от друго лице с пълномощно в два случая:

– Ако предварително в заявлението съм посочил упълномощено лице, то трябва да носи изрично писмено пълномощно за получаването на паспорта ми;

– Ако не съм уточнил това в заявлението, лицето трябва да носи изрично нотариално заверено пълномощно.

– Ако съм малолетно или непълнолетно лице, заявлението се подава от родителите ми и се получава от тях.

3. Заявлението за издаване на паспорт може да бъде подадено и по електронен път.За целта трябва:

– да съм подавал лично заявление задокумент за самоличностдо 59 месеца преди електронното заявление;

– да са ми свалени всички биометрични данни;

– да имам електронен подпис.

Подаването на електронно заявление еневъзможно, ако съм с променено име и гражданство, както и ако са настъпили осезаеми промени във външния ми вид и е необходимо ново видеозаснемане или даване на снимка. Също така, ако съм подал заявлението електронно, трябва да получа паспортът си лично.

Кога се налага преиздаване на паспортът?

Паспортът ми може да се преиздаде в случай назагубване, унищожаване, повреждане иликражба, както и когато страниците на настоящия са изчерпани.

Освен това, ако срокът на валидност на паспортът ми ще изтече когато съм в чужбина, имам право той да бъде преиздаден и преди този срок.

Как се издава паспорт, ако съм в чужбина?

Ако съм в чужбина и паспортът ми бъде откраднат или го изгубя, той може да бъде издаден от дипломатическите и консулските представителства на Република България, но това евременен паспорт, като той е съобразен с времето на пребиване зад граница или с времето, за което лицето ще се прибере на територията на страната. Максималната валидност на временния паспорт е12 месеца.

Какво ще се случи, ако не преиздам паспорта си?

Ако не върна изтекъл паспорт в срок от 3 месеца, както и ако не го подменя при настъпили важни промени в личните ми данни, промяна на името или на външността ми, ще ми бъде наложена глоба в размер от 20 до 150 лв. Глобата дължа и ако не върна изтекъл паспорт в срок от 3 месеца, както и ако не го подменя при настъпили важни промени в личните ми данни, като промяна на името или на външността ми.

(*) Настоящата статия има за цел да очертае някои основни Ваши права, като няма претенции да бъде юридически съветник. Ако имате затруднения с упражняването на тези основни права или случаят е по-сложен – съветваме Ви да се консултирате с юридически експерт. (*)

Автор:Виолина Григорова

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *