Износът на България през 2016 г. нараства с 2,6%, а вносът намалява с 1%

България е изнасяла повече стоки и е внасяла по-малко през 2016 г., като се забелязва ускоряване на търговията с европейски държави и забавяне със страни, които са извън блока, показват данните на Българската народна банка (БНБ) за външната търговия на България.

Износът на България през 2016 г. нараства с 2,6% на годишна база до 23,6 млрд. евро.

Основен принос за повишението имат групите други инвестиционни стоки – с 33,4%, и суровини за производство на храни – с 14,2%. Намалява износът на групата цветни метали с 22% и петролни продукти с 10,6%.

По стокови групи най-голям ръст на износа през миналата година се наблюдава при групите различни видове продукти на химическата промишленост със 191,8%, при житни растения – с 13,8%, както и при маслодайни семена и плодове, разни видове семена – с 21,1%. Износът основно се понижава при мед и изделия от мед – с 25,4% и при минерални горива, минерални масла и продукти от тяхната дестилация – с 11,7% на годишна база.

Износът за Европейския съюз се увеличава на годишна база със 7,2%, като делът му в общия износ се повишава от 64,6% за януари – декември 2015 г. до 67,6% за същия период на 2016 г.

Най-много нараства на годишна база износът за Германия – с 320,1 млн. евро (11,1%), за Румъния – със 181,6 млн. евро (9,6%), за Гърция – със 139,6 млн. евро (9,2%) и за Испания – със 132 млн. евро (24,9%). Намалява износът за Белгия с 201,5 млн. евро (23,8%), информира investor.bg.

Износът за държавите извън Европейския съюз се понижава на годишна база с 5,9%, като делът му в общия износ намалява от 35,4% за януари – декември 2015 г. до 32,4% през 2016 г.

Намалението се дължи основни на износа за Турция, който се свива със 117,4 млн. евро (5,9%). Намалява износът и за Китай (със 101,8 млн. евро, 19%), за Украйна (с 86,5 млн. евро, 53,9%) и за САЩ (със 75,6 млн. евро, 20,6%) на годишна база. Износът за Македония нараства с 8,3 млн. евро (2,1%).

Данните показват още, че най-голям дял в общия износ има този за Германия (13,6% от общия износ, в размер на 3,2 млрд. евро), за Италия (9,2%, 2,2, млрд. евро), за Румъния (8,8%, 2,07 млрд. евро) и за Турция (8%, 1,9 млрд. евро).

 

 

 

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *