Изоставаме с плана за квотите за вредни емисии за 2008-2012 г.

България изостава с приемането на Плана за разпределението на квотите на вредни за периода 2008-2012 г., алармираха от Българска стопанска камара (БСК).

От камарата призовават Министерството на околната среда и водите (МОСВ) и Министерството на икономиката и енергетиката (МИЕ) да ускорят изготвянето на плана, който трябва да бъде одобрен от Европейската комисия (ЕК), а не да се оставя въпроса за решаване от следващото правителство. В противен случай забавянето ще предизвика значителни финансови загуби за всички задължени инсталации от енергетиката.
С оглед ускоряване на процедурите по разработване на новото разпределение на квотите, от камарата предлагат 4 възможни принципа на разпределение на квотите, които, както се уточнява, са предварителни и необвързващи и се основават на относителния дял на действащите инсталации, спрямо: верифицирани (утвърдени) емисии от 2007 г., верифицирани емисии от 2008 г., средногодишни верифицирани емисии от 2007 г. и 2008 г., или по-високите от верифицирани емисии от 2007 или 2008.
Според БСК е задължително до края на юни да бъде избран разпределителен метод и актуализираните квоти за 2008-2012 г. да бъдат приети от Министерския съвет и представени на ЕК.
БСК отново предлага, последващото разпределение на резерва за нови инсталации да се извършва по ред и условия, определени чрез постановление на Министерски съвет (проект на което следва да бъде незабавно подготвен от МОСВ и МИЕ).

финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *