Изплащаме 7,2 млрд. през тази година.

Плащанията за обслужване на дълга на страната през тази година са близо 7,2 млрд. лв., става ясно от стратегията за управление на дълга. От януари до края на септември извършените плащания по дълга възлизат на 6,927 млрд. лв., от които 6,328 млрд. лв. са погашения, а 598,2 млн. лв. са лихви. Тези големи суми се дължат на това, че на 14 януари бяха изплатени доларовите облигации, емитирани, когато министър на финансите беше Милен Велчев. През януари бяха изплатени 1,086 млрд. долара главница и последният лихвен купон по книжата в размер на 44,8 млн. долара.

Освен това тази година беше и падежът на мостовия заем от 1,3 млрд. евро, взет в края на миналата година, за да се изплатят гарантираните депозити в КТБ. Следващите големи плащания по дълга, според емитираните до края на март книжа, са през 2017 г. и 2022 г. и са на стойност по около 3 млрд. лв. На 9 юли 2017 г. трябва да изплатим тегления от първия кабинет на Бойко Борисов външен заем в размер на 950 млн. евро. Този дълг беше взет, за да се рефинансират глобалните еврооблигации от 2002 г. с падеж през януари 2013 г.

През 2022 г. е падежът на 7-годишните еврооблигации, пласирани през настоящата година. За 2016 г. предстоящите плащания по дълга са малко – близо 1,5 млрд. лв.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *