Икономика и роботика

Икономиката ще бъде силно повлияна от развитието на роботиката. Няма почти никакво съмнение, в краткосрочен или по-дългосрочен времеви план, че това ще се осъществи. Дори днес вече е очевидно, че икономиката се подотвя за фундаментална промяна по отношение на вършенето на работни процеси.

Това, което изглежда по-неясно засега е въпросът, който касае структурата на работната сила и работните места като цяло. Двама изследователи от Оксфорд наскоро установиха, че около 46% от цялата работна ръка на САЩ е изложена на несигурност поради развитието на роботиката и роботизацията на работни процеси. От друга страна, компанията „Мерцедес“ обяви, че ще премахне част от своите роботизирани технологични машини, защото моментното технологично ниво на роботите не може да догонва скоростта, с която се индивидуализира всеки отделен продукт спрямо изискванията, потребностите и желанията на клиентите.

Докато тези два контрапункта продължават да се сблъскват, в реалността се наблюдават три основни тренда имащи отношение към бъдещото състояние на трудовия пазар и работните места. Тези три пътя могат да се потвърдят във времето като достоверни, ако траекторията на автоматизация продължава по сегашния модел.

Повишена конкуретноспособност е единият тренд. Едно от големите предизвикателства пред бизнеса днес, особено в САЩ, независимо от големината на компанията и нейната дейсност, е управлението на разходите за труд. За много експерти е ясно, че ако една компания успее да задържа разходите за труда докато паралено успява да подобрява производителността си, тя ще може да стане по конкурентна, както на родна земя така и на международните пазари.

Роботите помагат на фирмите да автоматизират по-голям обем от онази работа, която се характеризира с повтарящи се и монотонни от гледна точка на човешкия фактор действия. Това дава повече свободен ресурс да се насочва работния потенциал към фокусиране върху бизнес дейности, които изискват повече критично мислене и интелектуално ориентирани задачи.

Индустриалната автоматизация е променила драстично работната сила през последните 200 години, както и е подобрила многократно самата икономика. Няма никакво съмнение за онези, които го осъзнават, че съвременната работна ръка  е изправена пред сериозни промени и  иновации.

Една от иновациите, които вероятно ще видим като реалност е новата подготовка и обучение на работната сила, на подготовката на човешкия фактор за работния процес. Засега е трудно да се прогнозира, колко роботи количествено ще навлязат в иконимиката. Обстоятелствата са прекалено разнообразни – от индустриално производство до административна офисна дейност. Ключов психологически момент за работникът на близкото бъдеще е свързан с реализацията две неща – приемане на технологията и адаптиране.

Бъдещето на труда е изправено пред големи промени и предизивикателства. Интеграцията на ново поколение роботи е един от водещите фактори за реформиране и модернизиране на икономниката и най-вече на американската икономика. Важен обществено ориентиран елемент от процеса на роботизация на работната сила е обществената и тясно специализирана дискусия, неизбежният дебат по темата. Споделят се мения, че роботиката застрашава работните места, но повечето експерти мислят, че по-скоро крайния резултат от автоматизацията до голяма степен ще облагодетелства и компаниите, и работниците, превръщайки цялата система в по-ефикасна и по-ефективна структура.

 

Митко ДИНКОВ

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *