Икономисти от БАН прогнозират ръст 2,9 на сто

Икономисти от БАН прогнозират стопански растеж от 2,9 на сто за 2016 година. Това съобщи на пресконференция в БТА  доц. д-р Виктор Йоцов от Института за икономически изследвания при Академията. Есенната актуализация на Годишния доклад за прогноза за икономическото развитие на България за периода от 2016 до 2018 г. на института беше представен по различни области и от проф. д-р Искра Белева – заместник-директор на института и ръководител на екипа по изготвяне на доклада, като и от доц. д-р Григорий Сарийски.
Пролетната прогноза на БАН беше за растеж от 1,9 на сто. Според учените причините за актуализираните прогнози са евентуални данни за по-добър туристически сезон и вероятните резултати от селскостопанската година.
По думите на проф. Белева основен принос за този очакван растеж от 2,9 на сто ще има частното потребление и износа. Частното потребление е в рамките на планираното, но публичното потребление и брутообразуването на основен капитал показват равнища, които са противоположни на очакванията на учените – второ тримесечие и двата показателя са с отрицателни стойности. Затова от БАН коригират в посока надолу публичното потребление и брутообразуването на основен капитал за сметка на по-доброто представяне на външния сектор и на частното потребление. Така източниците на растеж се балансират и приносът на вътрешното търсене и на нетния износ се изравняват.
За 2017 и 2018 година прогнозата на БАН за темп на растеж от 2,2 и 2,7 на сто остава заради нестабилната външна среда и труднопрогнозираните въздействия от нея към икономическото развитие вътре, каза проф. Искра Белева.
Друг извод от доклада е, че фискалният сектор допринася за финансовата стабилност чрез засилената фискална консолидация, докато по-слабото изпълнение на инвестиционната програма остава съществен проблем. Отрицателните стойности на инвестициите през второто тримесечие и по-слабото развитие на проектите по европейските програми засега са проблем пред по-високия растеж, коментира Белева.
Според икономистите на БАН развитието на банковия сектор е в рамките на очакваните параметри. Налице са признаци на стабилизация на банковите продукти и кредитирането на дребно, докато измененията в корпоративния сектор стават все по-неустойчиви.
При пазара на труда има позитивни тенденции, свързани с нарастваща заетост и намаляваща безработица. Остават структурни дисбаланси. В рамките на ЕС -28 България в средата на 2016 година се позиционира сред първите десет по темпове на растеж, страната е на седма позиция, обобщи проф. Искра Белева. Този растеж обаче не се материализира в достатъчно висока заетост, поради което по темпове на нарастване на заетостта страната ни е на 15-а позиция. Постигнатият позитивен растеж засега не формира достатъчно позитивни нагласи за инвестиционната активност, което намира израз в незавидното равнище на инвестициите, спад на заетост в сектора на строителството и по-ниското публично потребление в страната. Според учените незадоволитебното публично потребление се дължи основно на ниското заплащане и неравномерното разпределение на трудовите ресурси – основно в София и няколко по-големи града като Варна, Пловдив и Бургас, останалите постепенно обезлюдяват. Все повече областни центрове не бележат никакъв икономически подем, а точно обратното – Русе, Плевен, Велико Търново, Видин и др. все повече отслабват икономически, затварят собствените си производство и не са привлекателни за нови инвостиции за модерни технологии.

Милен АТАНАСОВ

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *