„Инвестбанк” купува ТБ „Виктория”

„Инвестбанк” е купувачът на ТБ „Виктория”Снимка: Архив Ройтерс

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Синдиците на „Корпоративна търговска банка” АД (в несъстоятелност) сключиха с „Инвестбанк“ рамков договор за едновременното прехвърляне и получаване на договорената цена на 100% от капитала на ТБ „Виктория“ ЕАД и цялостната експозиция на eдноличния собственик на капитала към ТБ „Виктория“ ЕАД.

Предстои провеждане на процедура пред Комисията за защита на конкуренцията за разрешаване на предстоящата концентрация, гласи информацията на страницата на КТБ.

В нея се уточнява, че подписването на договора с Инвестбанк с мажоритарен собственик Петя Славова е в резултат от проведена процедура за продажба на съвкупност от финансови активи по Закона за банковата несъстоятелност, която Фондът за гарантиране на влоговете в банките (ФГВБ) откри на 29 юни 2017 г.

В първия етап на процедурата участваха четирима кандидат купувачи, а след извършен дю дилиджънс анализ обвързващи оферти подадоха „Инвестбанк” и „Българо-американска кредитна банка“, собственост на Цветелина Бориславова.

След проведени преговори, анализ и съпоставка на финансовите параметри на подадените окончателни оферти, синдиците на КТБ Ангел Донов и Кристи Маринова избраха „Инвестбанк“ АД за купувач на продаваната съвкупност от финансови активи, пише в прессъобщението.

Изборът е одобрен с решение на управителния съвет на ФГВБ на 26 март.

Купувачът е поел задължение за пълно погасяване на експозицията на КТБ към ТБ „Виктория“ заедно с дължимите лихви към датата на приключване на сделката.

Погасените в резултат от оперативната дейност на ТБ „Виктория“ краткосрочни и дългосрочни задължения в периода от 2015 г. до датата на подписване на рамковия договор, както и постигнатата цена на продаваната съвкупност от финансови активи, осигуряват не само пълно възстановяване на направената от КТБ  през юни 2014 г. инвестиция под формата на акции и други финансови инструменти, но и формират положителен нетен паричен поток (печалба) в размер на около 2,800 млн. лева, посочват синдиците.

Investor.bg припомня, че в началото на ноември 2017 г. Инвестбанк и Българо-американска кредитна банка (БАКБ) подадоха обвързващи оферти за покупката на 100% от капитала на „Виктория“ и изплащане на депозита на едноличния собственик към банката в размер на около 85 млн. лева.

В началота на март Българската народна банка издаде предварителни одобрения по заявленията на потенциалните купувачи Българо-американска кредитна банка и на Инвестбанк за пряко придобиване на акциите на ТБ „Виктория“, като я влеят в своите структури в шестмесечен срок.

На един етап от последния опит за продажба на дъщерната банка на КТБ отпадна дружеството „Вабо Интернал“ АД, свързано с бизнесмена Васил Божков.

На предишния етап от покупка на дъщерното дружество на КТБ се отказаха инвеститорите, обединени в консорциум между Kerbler Holding, Imfarr Beteiligungs и Green Finance.

При обявяване на търга кандидатите, които подадоха писма за интерес към дъщерното дружество на КТБ, бяха четири – за ТБ „Виктория“ се надпреварваха БАКБ, Инвестбанк „Вабо Интернал” АД и група инвеститори, действащи съгласувано – Kerbler Holding, Imfarr Beteiligungs и Green Finance.

Холдингът Kerbler, който включва Imfarr Beteiligungs и Green Finance, също се отказва да наддава за банката, въпреки че се включи и при първия опит за продажбата ѝ.

При втория търг за ТБ „Виктория“ Kerbler само смени участниците в консорциума, който води, като вместо ЗК Лев Инс АД бяха включени Imfarr Beteiligungs GmbH и Green Finance GmbH.

При първия опит за продажбата на финансовата институция интерес към нея проявиха осем кандидата, сред които и консорциум Hanson Holdings Lux s.a.r.l. и Еврофинанс АД, Транзакт Юръп Холдингс ООД, Търговска Банка Д АД и „Българска Телекомуникационна Компания“ ЕАД.

На финала за купувач беше избрана Търговска банка Д, но централната банка не разреши сделката, тъй като не одобри идеята банка „Виктория“ да се развива самостоятелно. Тогава БНБ посочи, че има риск не само финансовото състояние на  ТБ „Виктория“ да не бъде стабилизирано в дългосрочен план, но и това да подкопае финансовата стабилност на Търговска банка Д, ако се налага постоянна капиталова и ликвидна подкрепа за ТБ „Виктория“, информира investor.bg.

КТБ придоби бившата „Креди Агрикол България“ и я преименува на Търговска банка „Виктория“ малко преди да фалира през 2014 г.

 

 

financebg.com

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *