Инвестбанк спечели Златен знак „Отговорна компания – отговорни служители“

Инвестбанк бе удостоена със Златен знак „Отговорна компания – отговорни служители“ 2016 г. и Специална награда за най-добра компания, популяризираща дарителството на работното място на специална церемония, организирана от Фондация BCause, Българско дружество за връзки с обществеността (БДВО) и Българска асоциация за управление на хора (БАУХ). 

Престижните отличия за Инвестбанк се присъждат за постиженията й в популяризиране и развитие на програмите за редовно дарителство от работното място, както и в ангажирането и насърчаването на служителите за участие в обществено значими каузи.
„След сребърния знак от миналата година и наградите за професионалистите в банката, развиващи дарителството от работното място по креативен и ефективен начин, това златно отличие сега е сериозно надграждане за нас и е признание за постоянството и активното участие на екипа ни в различни инициативи“, сподели при награждаването Пламена Христова, директор „Управление на човешките ресурси“ в Инвестбанк /на снимката/.

В Инвестбанк вече втора година успешно работи Социален съвет с представители на служители и работодателя. Социалният съвет управлява средствата, акумулирани в Корпоративен социален ИнвестФОНД, който се развива на принципа на ко-финансирането от служителите и техния работодател.
През 2016 г. 20 процента от служителите на Инвестбанк даряваха редовно средства за благотворителност. Значителен брой служители участваха в различни инициативи в рамките на Социалната програма на банката, допринасяйки с труд или средства за реализирането им. Сред каузите, които обединиха мненията и социалната енергия на най-голямата част от служителите на Инвестбанк, бе каузата за подкрепа на децата в различни аспекти – посещения при деца със специфични потребности, подкрепа на деца – без родители или за лечение, поощряване децата в изкуството, фолклора и националните традиции.

Кое е в основата на успехите на банката? Преди всичко това са основните ценности, водещи в работата на нейния екип:

Почтеност – Ние уважаваме правото на всеки гражданин да получава финансови услуги и ги предоставяме коректно и отговорно на нашите клиенти, с които сме открити и етични.
Сътрудничество – Ние работим в екипи и сме убедени в ефективността на екипната дейност; познаваме персонално клиентите си и градим дългосрочни партньорски отношения с тях на базата на взаимното уважение.
Стремеж към усъвършенстване – Ние се стремим да бъдем най-добрите в своята сфера на дейност; инвестираме в развитието на стимулираща работна среда и атмосфера, в професионалното усъвършенстване на нашите служители; поощряваме инициативността, резултатността и лоялното поведение.
Отговорност – Ние изповядваме висока корпоративна социална отговорност; оказваме финансова подкрепа на значими проекти за съхраняването и развитието на духовните и културните ценности на България като част от европейската и световната култура.

Така Инвестбанк АД се стреми да утвърждава позицията си на динамично развиваща се българска банка и да разширява присъствието си на финансовите пазари, като предлага на своите клиенти и партньори иновативни продукти, модерни услуги и индивидуален подход на обслужване, в съответствие със съвременните бизнес стандарти и технологии и съгласно най-добрите водещи банкови практики.

 

Стефан  ПРОНЧЕВ

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *