Инвестиции и лихви формират печалбата на Химимпорт

Химимпорт АД отчита 46,5 млн. лв. печалба за първото полугодие на 2009 г., като ръстът на годишна база е 7%, показва отчетът на дружеството, публикуван чрез БФБ-София. Ръстът на годишна база само за второто тримесечие на 2009 г. е с 3,7% до 28,2 млн. лв.
Печалбата е формирана основно от приходите от операции с инвестиции, които са за 36 млн. лв. през полугодието, колкото са били и през съпоставимия период на 2008 г. Друго голямо перо в приходите на дружеството са лихвите с нетен доход от 11,2 млн. лв. за полугодието, спрямо 8,45 млн. лв. за съпоставимия период на 2008 г.
Съществен дял в приходите имат и продажбите в раздел „Други”, които са за 4,8 млн. лв. през първото полугодие на 2009 г. Липсват приходи от дивиденти.
За полугодието на 2009 г. паричният поток на компанията е положителен с 206 млн. лв., основно поради постъпилите 199 млн. лв. от издаването на привилегировани акции, търговията с които започва в понеделник, 3 август.
Балансът на дружеството показва собствен капитал от 784 млн. лв. към 30 юни 2009 г., срещу които стоят 239,6 млн. акции, от които 89,6 млн. акции са привилегировани и по тях се дължи годишен дивидент от 9% или 19,98 ст./акция. Годишното плащане за дивидент ще е 17,9 млн. лв.
Към края на юни дружеството има нетекущи пасиви за 344,6 млн. лв. и текущи пасиви за 143 млн. лв. Общо задълженията към финансови институции са за 2,9 млн. лв. Задълженията към свързани предприятия са общо 322 млн. лв.
Пряко или косвено Химимпорт АД притежава ЗПАД Армеец АД, ТБ ЦКБ АД, пенсионноосигурителните дружества ЦКБ Сила и Лукойл Гарант, Параходство БРП, Проучване и добив на нефт и газ, Св. Св. Константин и Елена холдинг АД, Хемус и България Еър и други.
За последните 3 месеца акциите на дружеството поевтиняват с 8,7% до 2,1 лв. за акция и 315 млн. лв. капитализация на обикновените акции.

Финанси

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *