Инвестиционен посредник работи с отнет лиценз

Инвестиционен посредник продължава да извършва дейност, въпреки че му е отнет лиценза и няма никакво право за това, тъй като  могат да пострадат инвеститори.
С Решение от 23 юни тази година Комисията за финансов надзор отне лиценза на „Позитива“ АД за извършване на дейност като инвестиционен посредник, припомнят от Комисията.
Със същото решение за квестори на дружеството са назначени Наталия Кумпикова и Николай Полинчев с адрес за кореспонденция: гр. София, пл. „П. Славейков“ № 1, вх. А, ет. 2 и със срок до назначаването от съда на ликвидатор, съответно на синдик или изчерпване на всички активи на дружеството, които могат да бъдат осребрени в срока на квестурата, но не повече от 3 месеца. Квесторите вземат решения с единодушие и упражняват правомощията си съвместно., а на Валентин Андонов и Александра Георгиева е забранено да управляват и представляват „Позитива“ АД.  На основание чл. 13, ал. 3 от Закона за Комисията за финансов надзор, решението можеше да бъде обжалвано пред Върховния административен съд в 14-дневен срок от съобщаването му, което не спира неговото изпълнение.

След датата на отнемане на лиценза „Позитива“ АД няма право да предоставя инвестиционни услуги и няма право да сключва договори с клиенти.  Но в Комисията за финансов надзор /КФН/ са налице данни, че след отнемане на лиценза на „Позитива“ АД продължава сключването на договори с клиенти за търговия с финансови инструменти от името на „Позитива“ АД, се посочва в съобщението. На потребителите на услуги се указва да преведат паричните суми във връзка с договорите по сметки на свързани дружества, като в договорите се вписват различни лица, които действат от името на дружеството.
В тази връзка КФН напомня, че квесторите са единствените лица, които имат право да извършват действия от името на дружеството. Потенциалните инвеститори следва да правят проверка преди сключване на договор с инвестиционен посредник дали същият е лицензиран от компетентен орган.
Проверката може да бъде направена на интернет страницата на Комисията за финансов надзор.

 

Милен АТАНАСОВ

One thought on “Инвестиционен посредник работи с отнет лиценз

  • 03.12.2018 в 23:08
    Permalink

    Наталия Кумпикова е долна измамница!

    Отговор

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *